Lumina Emotion

Schopnosť vybrať si reakciu na situáciu je veľmi zásadná - Lumina Emotion vám ju môže poskytnúť. Lepšia emocionálna inteligencia, adaptabilita a vytrvalosť - to je len niekoľko výhod, ktoré organizácie o tomto programe uvádzajú.

Čo ponúkame

Lumina Emotion nás učí, ako efektívne ovládať svoju osobnosť, a tým sa prispôsobiť meniacim sa požiadavkám bez ohľadu na naše prirodzené kvality.
Program Lumina Emotion vytvorili psychológovia Dr. Stewart Desson a Julie Ensor (MSc.) a je založený na doktorandskom výskume Dr. Dessona.
lumina emotion uses the big 5 psychometrics 5 individuals waiting at work

Lumina Emotion uses the Big5 model of personality to demonstrate that personality qualities actually underpin the majority of traditional emotional competencies. Lumina Emotion takes a holistic and balanced view, recognising that all traits can be helpful and effective in their own way. For example, both introversion and extraversion can contribute to emotional intelligence in different contexts, whereas many traditional models suggest extraversion is more important.

Lumina Emotion reveals three emotional personas - Underlying, Everyday and Overextended - and shows how socially desirable traits that are often perceived as key to emotional intelligence when overplayed can work against it. Equally, our research provides evidence that underrated traits that traditional EQ models typically do not see as driving emotional intelligence can, in fact, become sources of emotional strength. Lumina Emotion's innovative approach is fully compatible with Lumina Spark and they can be used separately or together.

Odhaľte a upravte

vaše emocionálne zázemie

Zvažujte svoje konanie

Ovládajte svoje reakcie

Zlepšite spoluprácuv

Odstráňte konflikt

Vytvorte emocionálne inteligentnú organizáciu

Výhody

Industry leaders now see emotional intelligence as one of the top 10 competencies needed to succeed. Lumina Emotion focuses on our agility in understanding, adapting and managing our emotions day to day in order to guide effective thinking and meaningful behaviour.
1.
Všímať si a pochopiť svoje emócie
2.
Prispôsobiť svoje správania a reagovať adekvátne
3.
Pochopiť hodnotu rôznych emocionálnych reakcií
4.
Nasmerovať svoje správanie na ciele a hodnoty

Kľúčové charakteristiky

Pochopte svoje emocionálne kvality

Rozoznajte emocionálne kvality iných

Ovládajte svoje emócie, reagujte primerane

Kompatibilné s Lumina Spark

Najviac oceňujem, že som sa naučil viac využívať svoje emócie a lepšie pochopiť ľudí, ktorí sa nechávajú svojimi emóciami viesť.

Havas Group

Nástroje Lumina Learning