Lumina Leader

Veďte svoj tím vlastným jedinečným spôsobom. Lumina Leader umožní lídrom pochopiť do hĺbky ich prirodzený štýl vedenia. Ukáže im, ako svoj tím viesť sebaisto a autenticky a naučí ich, ako prispôsobiť svoj štýl vedenia potrebám ich zamestnancov a organizácie.

Čo ponúkame

Vďaka programu Lumina Leader si účastníci začnú lepšie uvedomovať svoj jedinečný štýl vedenia a získajú návod, ako viesť ľudí prirodzene a autenticky. Je zameraný na štyri oblasti vedenia: Vedenie s nasadením, Vedenie k splneniu cieľov, Vedenie zapojením ľudí, Vedenie s víziou.
Spätná väzba od ľudí na podobných pozíciách s Lumina Leader 360 dáva lídrom príležitosť, aby sa na seba pozreli očami druhých a videli skutočné dôsledky svojho štýlu vedenia.
lumina learning lumina leader workplace leader giving talk to colleagues in workshop or meeting

People can be leaders in title but not display the attributes of leadership. According to the 2015 Investors in People/TBR report, the cost of poor people management is £84bn a year in the UK alone. At the same time, these are challenging times for leadership. Leaders face mounting demands, a high-pressure working life and exposure to multiple stakeholder groups with wide-ranging needs.

lumina learning lumina leader female leader looking confident in office workplace

Lumina Leader provides leaders with information that is hard to get elsewhere. It reveals an accurate view of their unique leadership style. It also points to blockers and blind spots and recommends ways to avoid them. Lumina Leader increases self-awareness, decision making capability and confidence to lead others in times of increased competition and ambiguity.

Pochopte, ako vaša osobnosť ovplyvňuje váš štýl vedenia

Dôverujte svojmu vlastnému autentickému štýlu vedenia

Naučte sa, ako maximalizovať svoje silné stránky pri vedení a odstrániť nedostatky

Staňte sa lídrom, ktorý je hodnotným prínosom pre svoju organizáciu

Výhody

Lumina Leader, and the optional 360 review, allows leaders to tackle their career blockers, become more versatile and resilient when leading in times of change, and motivate people to become high performers.

You can customise projects for ease of rollout across both questionnaire size and purpose. For Larger projects with many leaders involved, often a shorter questionnaire is preferred that means these projects reach 100% completion on the questionnaire from every leader, ensuring a smooth and easy rollout of your solution. Likewise, the questionnaires can be chosen to focus on exclusively effective leadership or ineffective leadership, meaning that leaders never have to spend longer than required to participate in solutions and every question targets your precise development purpose. The choice is yours.
1.
Väčšia odolnosť v časoch zmien a neistoty
2.
Motivácia a pomoc na ceste za spoločnou víziou
3.
Schopnosť prispôsobiť sa a reagovať na rôzne požiadavky
4.
Zvýšiť morálku a znížiť fluktuáciu zamestnancov

Kľúčové charakteristiky

Veďte autenticky

Zvýšte svoj vplyv

Získajte si lojálnosť

Dosiahnite ciele

Program Accelerate v rámci Lumina Learning zanechal v našich ľuďoch a kultúre hlbokú a nezabudnuteľnú stopu. Účastníci pomaly začínajú prechádzať z biznis pozícií na senior pozície.

Sharon Green

Riaditeľka pre vzdelávanie a rozvoj, GMG Radio

Nástroje Lumina Learning