Lumina Sales

Vďaka Lumina Sales budete rozvíjať osobnosť svojich zamestnancov na vedeckom základe. Zistíte, ako osobnosť a správanie človeka ovplyvňuje predaj, a vďaka tomu dokážete zvýšiť výnosy. Zmení vaše zameranie z návratnosti investície na návratnosť vzťahov.

Čo ponúkame

Či už ste manažérom priameho predaja alebo obchodným riaditeľom, technickým špecialistom alebo predajcom-konzultantom, vediete veľký alebo malý tím predajcov, Lumina Sales je riešením práve pre vás.

Portrét Lumina Sales meria, ako osobné kvality človeka ovplyvňujú jeho prácu, a to na každej úrovni predaja. Dáva odpoveď na otázku, "Kde v procese predaja sa nachádzam ja a kde sa v procese kúpy nachádza môj klient?"
Lumina learning lumina sales gives professionals negotiation skills

Lumina Sales poskytuje zamestnancom zručnosti, ktoré im pomôžu pri rokovaní reagovať prirodzene, vniesť do procesu predaja vzťahový moment a zlepšiť výsledky predaja. Ukáže im, ako sa v procese predaja stať významným článkom.

lumina learning lumina sales professionals to continually evaluate and improve while they perform

Lumina Sales helps sales professionals continuously evaluate and improve their performance. It shows them how to adjust their approach and stay in respectful alignment with the client and their priorities. Sales Leaders now have a common language with which to coach and develop their teams.

Majte na zreteli potreby klienta a vynechajte z procesu predaja svoje ego

Uvedomte si, ako vaša osobnosť ovplyvňuje výsledok predaja

Build relationships which continue to strengthen after the contract has been signed

Poskytnite vedúcim predaja rámec, ktorý potrebujú pre inšpiráciu a lepší výkon

Výhody

Lumina Sales gives professionals self-awareness. What are my preferences? Where are my bright spots and blind spots? What do I overdo and what do I not do enough of? It helps to ensure that the best day they have in sales is the one that's still ahead of them.
lumina learning sales salesman on phone at work development
1.
Uvedomte si, ako vaša osobnosť ovplyvňuje výsledok predaja
2.
Pochopte, ako splniť obchodné ciele, výzvy a potreby vášho klienta
3.
Create a common language to enable Sales Leaders to become active team coaches
4.
Pristupujte k obchodným rokovaniam prirodzene, sebavedome a v duchu spolupráce.

Kľúčové charakteristiky

Budovanie vzťahu

Vytvorenie porozumenia

Zefektívnenie rokovaní

Zvýšenie predaja

gavin presman logo
Lumina Sales je úžasný nástroj na lepšie pochopenie silných a slabých stránok v rámci tímu v oblasti predaja. Pomáha predajcom nadväzovať vzťahy so zákazníkmi oveľa efektívnejšie - a uzatvárať viac obchodov.

Gavin Presman

Autor bestsellerov "Negotiation - How to craft agreements that give everyone more" a "How to sell with complete confidence"

Nástroje Lumina Learning