Lumina Spark

Lumina Spark odhalí celú vašu osobnosť v jedinečnom portréte, ktorý vám ukáže, kto skutočne ste. Spoznajte samého seba do hĺbky, odhaľte skrytý potenciál a naučte sa lepšie pracovať pod tlakom. Objavte praktické riešenia pre lepšiu komunikáciu, tímovú prácu a vedenie. Objavte svoju vnútornú "iskru" (spark). Zvýšte svoj potenciál.

Čo ponúkame

Lumina Spark provides an accurate, personalised reading of an individual's strengths and developmental areas. Whether you’re the CEO or a new recruit, it provides rich personal insights and practical benefits for everyone.
This highly sought-after product was created by Dr Stewart Desson and is based on his revolutionary PhD research in business psychology and psychometrics, awarded by the University of Westminster. The Lumina Spark methodology avoids the bias inherent in many other popular psychometrics.

Lumina Spark embraces paradox - we can embody seemingly opposite personality traits at the same time! Nothing in life or at work is straightforward, and human nature certainly isn’t. For example, we can be both extraverted and introverted in different contexts.

Lumina Spark inspires people to develop skills most needed in the workplace - adaptability, agility, a growth mind-set, partnering, authenticity and the ability to lead self and others. In one tool it provides three lenses that assess your underlying persona, your everyday persona, and your overextended persona, to give you consistent insights into your whole personality and remove the need for additional tests.

Prirodzená osobnosť

Váš prirodzený spôsob bytia, vaše preferencie a prirodzené sklony

Každodenná osobnosť

Vaše každodenné správanie, prispôsobovanie kvalít podľa situácie

Prehnaná osobnosť

Niekedy preháňate svoje prirodzene silné stránky, hoci si to neuvedomujete (všetkého veľa škodí)

Všetky tri osobnosti naraz - žiadne škatuľkovanie, žiadne stereotypy.

Výhody

Lumina Spark provides a personalised portrait of your whole personality. It speaks directly to people, providing a report uniquely about them as individuals - not about people who are similar to them. The model is simple to understand, yet contains great depth by directly measuring 72 personality qualities. This is why Lumina Spark is the choice of so many organisations for selection, training and development.
1.
Dokonalejšie sebapoznanie
2.
Lepšia spolupráca a dosahovanie lepších výsledkov
3.
Pevnejšie pracovné vzťahy a vyššia produktivita
4.
Lepšie zvládanie stresu

Kľúčové charakteristiky

Šité na mieru práve pre vás!

3 osoby v jednom produkte

Interaktívna aplikácia Lumina Splash

Je to zapamätateľné a funguje to!

lazarus and maverick logo
Vďaka programu Lumina Spark dosahujeme vynikajúce výsledky. Poskytujeme poradenstvo pre klientov v multikultúrnom kontexte. Spark dostane každého. Je to vysoko inteligentný nástroj pre nahliadnutie do svojho vnútra a inováciu.

Alex Lazarus

Lazarus & Maverick Limited

Nástroje Lumina Learning