Lumina Team

Pracujte efektívnejšie, pracujte spolu. Ľudia, ktorí absolvovali program Lumina Team, o ňom hovoria, že práve on bol pre nich bodom zlomu. Zrozumiteľný jazyk a pútavá grafika neustále zvýrazňujú črty a správanie tímu. Výsledkom sú motivovaní ľudia, ktorí spolu vytvárajú výkonný tím, ktorý dosahuje oveľa lepšie výsledky.

Čo ponúkame

Lumina Team skúma, ako tím vidí sám seba, a ako ho vnímajú ostatní. Účastníci sa navzájom lepšie pochopia a spoznajú, naučia sa vážiť si každého člena tímu a oceniť jeho prínos.

Lumina Team je nadstavbou programu Lumina Spark (nie je potrebný ďalší dotazník) a prichádza spolu s aplikáciou Team Viewer, vďaka ktorej účastníci môžu získať vizuálny prehľad o dynamike svojho tímu.
lumina learning lumina team high performing team enjoying working together in office

Kľúčom k vytvoreniu výkonného tímu je pochopenie osobnosti každého člena, jeho motivácie a štýlu komunikácie. Pochopenie hlbších hodnôt a preferencií umocňuje rešpekt, ktorý je potrebný pre efektívnu spoluprácu.

lumina learning lumina team shows teams how their profiles work together in the workplace

Profil Lumina Team znázorňuje, aké miesto má človek vo svojom tíme, a ako sa do neho hodí. Interaktívna tímová mandala im umožní vidieť kvality a charakteristiky v rámci tímu a zároveň aj jeho potenciálne slabé miesta. Vďaka týmto informáciám môžu členovia spolu vytvoriť tím, ktorý podáva skutočne vysoký výkon.

Použiť Team Viewer pre interaktívne preskúmanie tímovej osobnosti

Pozrite sa, ako sa tím mení v záťaži

Zistite, ako efektívne komunikovať v tíme

Okamžite uplatnite získané poznatky na sebe a vo vašom tíme

Výhody

Každý jednotlivec v tíme má svoju osobnú identitu, ale skupina ako celok často nadobúda vlastnú osobnosť.
Lumina Team vám ukáže, ako odovzdať informáciu tak, aby ju skupina lepšie prijala a aby nakoniec viedla k efektívnym výsledkom.

lumina learning lumina team working together cooperating
1.
Efektívne komunikujte v rámci svojho tímu
2.
Čo robiť, ak tím nepracuje efektívne
3.
Vážiť si rôznorodosť a rôzne štýly práce
4.
Vytvárať výkonné tímy

Kľúčové charakteristiky

Budovanie vzťahu

Vážte si rozmanitosť

Zlepšenie spolupráce

Budovanie vzťahu

Okamžite viete pomenovať silné stránky tímu, jeho zloženie, a už len samotná debata sa preň stane motiváciou. A to je práve to kúzlo, ktoré vám nástroje Lumina Learning prinesú.

Mark Pullen

Šéf BEIS Internal Consultancy, Oddelenie obchodu, energie a priemyselnej stratégie

Nástroje Lumina Learning