Naše riešenia

Nech je pre vás výzvou čokoľvek, môžete naše produkty aplikovať na množstvo praktických riešení. Klientov nepretržite podporujeme vďaka inovatívnym metódam: od krátkych prezentácií, cez tréningové kurzy, inšpirujúce koučingové stretnutia, tímbilding, prijímanie a adaptáciu zamestnancov, výber, rozvoj predaja, skutočných lídrov až po rozvoj organizácie a mnoho iných.
two women comparing splashes using the lumina splash app

Prečo práve Lumina Learning?

Klienti si vyberajú naše ocenené merania, pretože sú univerzálne, overené a presné. Najmä v dynamických organizáciách klienti ocenia, ako jednoducho, zábavne a pritom vždy prakticky vieme podať seriózne poznatky - pričom podporujeme učenie, šikovnosť a poznanie danej situácie.
Viac
Solutions for individuals

Lumina Learning v ľuďoch odhaľuje skrytý individuálny potenciál a inšpiruje osobný a profesionálny rast. Klienti si prehlbujú sebapoznanie a schopnosť pôsobenia pomocou emocionálnej inteligencie a efektívnej komunikácie.

Čítaj viac

Sebapoznanie

Osobná dokonalosť

Sociálna inteligencia

Riadenie zmeny

Kritické myslenie

Koučing

Spokojnosť

Effective Communication

Rozvoj v oblasti vedenia (leadership)

Výber zamestnancov

Prispôsobovanie

Solutions for teams

As virtual teams, project groups and remote reporting increase, people need to build relationships better and faster. Our team solutions create a powerful understanding of the personalities within a team, and the culture within which a team sits, as a catalyst to enable greater team effectiveness.

Čítaj viac

Dynamika skupiny

Spolupráca

Vysoký výkon

Kultúra podpory

Výmena nápadov

Rúcanie bariér

Hodnoty & vízia

Stratégia

Predaj

Zákaznícky servis

Návratnosť vzťahov

Solutions for organizations

Efektivita vašej organizácie sa zvýši vďaka našim inšpiratívnym certifikovaným konzultantom a inovatívnym produktom, ktoré sa premietnu do riešení šitých na mieru a následne preukázateľných výhod.

Čítaj viac

Výber zamestnancov

Učenie a rozvoj

Manažment talentu

Kultúra

Dynamika vedúcich pracovníkov

Manažment zmeny

Engagement

Vzťahy akcionárov

Fúzie & Akvizície

Prijímanie a adaptácia zamestnancov

Naše produkty

Lumina Spark

Lumina Spark odhalí celú vašu osobnosť v jedinečnom portréte, ktorý vám ukáže, kto skutočne ste. Spoznajte samého seba do hĺbky, odhaľte skrytý potenciál a naučte sa lepšie pracovať pod tlakom. Objavte praktické riešenia pre lepšiu komunikáciu, tímovú prácu a vedenie. Objavte svoju vnútornú "iskru" (= spark). Zvýšte svoj potenciál.

Čítaj viac

Lumina Leader

Ukazujte smer, veďte svoj tím vlastným jedinečným spôsobom. Lumina Leader umožní vedúcim pracovníkom pochopiť do hĺbky ich prirodzený štýl vedenia. Ukáže im, ako svoj tím viesť sebaisto a autenticky a naučí ich, ako prispôsobiť svoj štýl vedenia potrebám ich pracovníkov a organizácie.

Čítaj viac

Lumina Team

Pracujte efektívnejšie, pracujte spolu. Ľudia, ktorí absolvovali program Lumina Team, o ňom hovoria, že práve on bol pre nich bodom zlomu. Zrozumiteľný jazyk a pútavá grafika neustále zvýrazňujú črty a správanie tímu. Výsledkom sú motivovaní ľudia, ktorí spolu vytvárajú výkonný tím, ktorý dosahuje oveľa lepšie výsledky.

Čítaj viac

Lumina Emotion

Schopnosť vybrať si reakciu na určitú situáciu je zásadná - a program Lumina Emotion túto schopnosť dáva. Lepšia emocionálna inteligencia, adaptabilita a vytrvalosť - to je len niekoľko výhod, ktoré organizácie o tomto programe uvádzajú.

Čítaj viac

Lumina Select

Nájsť správnych ľudí, pýtať sa správne otázky, odhaliť skrytý potenciál a vyhnúť sa nákladným chybám pri výbere nových zamestnancov. Lumina Select je nástroj, ktorý je šitý na mieru pre výber nových zamestnancov, a ktorý vám pomôže vybrať na danú pozíciu správneho človeka.

Čítaj viac

Lumina Sales

Lumina Sales vám na vedeckom základe pomôže pri rozvoji vašich pracovníkov a zvýšení zisku. Ukáže vám, ako sa črty správania a osobnosť prejavuje pri predajnom procese. Presmeruje vašu pozornosť z návratnosti investícií na návratnosť vzťahov.

Čítaj viac

Pozrieť globálnu sieť

Lumina Learning je globálna sieť skúsených expertov a certifikovaných konzultantov vo viac ako 40 krajinách sveta.