Pre tímy

spájať ľudí tým, že medzi nimi odstraňujeme bariéry a umožňujeme im autentické spojenie. Vďaka nášmu inovatívnemu modelu dokážu tímy lepšie pochopiť a prijať odlišné pohľady na vec. Podporujeme práve to, čo je vo vysoko výkonných tímoch najdôležitejšie:

• Zdieľaná vízia a aktívna implementácia

• Zameraná motivácia a spolupráca
Lumina Learning solutions for teams
team image highlight showing team at work

Rozpoznávanie tímových výziev

Prichádzame do práce s najlepším úmyslom. No spolupráca s inými ľuďmi prináša termíny a tlak, čo pre nás môže byť obrovskou výzvou. Kombinácia moderných trendov pracovného prostredia pre virtuálne tímy, spolupráca na diaľku, a tým menej osobných interakcií, to zvyšuje hodnotu tímových riešení Lumina Learning.
Principles of team solutions

Princípy tímových riešení

Riešenia Lumina Learning vizuálne znázornia osobnosti jednotlivých členov tímu, ich kompetencie a vzájomný vplyv. Budovaním vzťahov a schopnosťou "prečítať" človeka, umožňujeme lepšie porozumenie a spoluprácu. Vďaka lepšej tímovej súdržnosti sa konflikt stáva príležitosťou na kreatívny a konštruktívny dialóg, čo vedie k zvýšenej zodpovednosti a podpore, oceňovaniu vzájomných rozdielov a spoločnému formovaniu úspechu.
Where we assist clients

Najčastejšie problémy, ktoré riešime:

• Interné záujmy a vyhrotené konflikty
• Zlyhanie vo vzťahoch so zákazníkmi
• Nedostatočný výkon na úrovni jednotlivca alebo tímu
• Nedostatok tímovej súdržnosti a spolupráce
• Nedostatočná komunikácia v rámci tímu
• Stret kultúr v rámci rôznych tímov
• Výzvy súvisiace s prijímaním a adaptáciou tímu
• Tímy vedené s nízkou emocionálnou kompetenciou
• Nedostatok rôznorodosti v tíme
Benefits of Lumina Learning for teams

Výhody tímových riešení Lumina Learning

•Lepšia tímová dynamika
•Odbúranie bariér medzi oddeleniami, vytvorenie kolegiálneho ducha
•Rýchly postup od sformovania tímu, cez teóriu, nápady až po realizáciu
•Väčšia súdržnosť tímu
•Posilnenie individuálnych tímových väzieb a kolektívu
•Spájanie tímovej kultúry s víziou, cieľmi a hodnotami

Nástroje Lumina Learning

Pozrieť globálnu sieť

Lumina Learning je globálna sieť skúsených expertov a certifikovaných konzultantov vo viac ako 40 krajinách sveta.
lixil logo
Aktívnym hľadaním osobnostných čŕt v komunikácii začali členovia tímu lepšie chápať spôsob, akým ostatní hovoria a pracujú, a snažili sa vybudovať lepšie vzájomné vzťahy.

LIXIL Japan