Lumina Team

Pracujte efektívnejšie, pracujte spolu. Ľudia, ktorí absolvovali program Lumina Team, o ňom hovoria, že práve on bol pre nich bodom zlomu. Zrozumiteľný jazyk a pútavá grafika neustále zvýrazňujú črty a správanie tímu. Výsledkom sú motivovaní ľudia, ktorí spolu vytvárajú výkonný tím, ktorý dosahuje oveľa lepšie výsledky.

Čo ponúkame

Lumina Team skúma, ako tím vidí sám seba, a ako ho vnímajú ostatní. Účastníci sa navzájom lepšie pochopia a spoznajú, naučia sa vážiť si každého člena tímu a oceniť jeho prínos.

Lumina Team je nadstavbou programu Lumina Spark (nie je potrebný ďalší dotazník) a prichádza spolu s aplikáciou Team Viewer, vďaka ktorej účastníci môžu získať vizuálny prehľad o dynamike svojho tímu.
lumina learning lumina team high performing team enjoying working together in office

Kľúčom k vytvoreniu výkonného tímu je pochopenie osobnosti každého člena, jeho motivácie a štýlu komunikácie. Pochopenie hlbších hodnôt a preferencií umocňuje rešpekt, ktorý je potrebný pre efektívnu spoluprácu.

lumina learning lumina team shows teams how their profiles work together in the workplace

The Lumina Team profile shows exactly where and how people fit in their team. The interactive team mandala allows them to see the qualities and characteristics within their team as well as its potential blind spots. With this awareness, team members can then co-create a high-performing team environment.

1.

Použiť Team Viewer pre interaktívne preskúmanie tímové osobnosti

2.

Pozrite sa, ako sa tím mení v záťaži

3.

Zistite, ako v tíme komunikovať efektívne

4.

Získané poznatky môžete hneď využiť pre seba a svoj tím

Výhody

Každý človek v tíme má svoju jedinečnú identitu, a zároveň tím ako celok je osobnosťou samou osebe.
Lumina Team vám pomôže, ako odovzdať informáciu v tíme tak, aby ju skupina lepšie prijala, čo vedie k zefektívneniu výsledkov.
lumina learning lumina team working together cooperating
1.
Efektívna tímová komunikácia
2.
Čo robiť, ak tím nepracuje efektívne
3.
Vážiť si rôznorodosť a rôzne štýly práce
4.
Vytvárať výkonné tímy

Kľúčové charakteristiky

Build rapport

Value diversity

Improve collaboration

Increase productivity

department for business energy and industrial strategy
Okamžite viete pomenovať silné stránky tímu, jeho zloženie, a už len samotná debata sa preň stane motiváciou. A to je ten úžasný zázrak, ktorý vám nástroje Lumina Learning prinesú.

Mark Pullen

Head of BEIS Internal Consultancy, Department for Business, Energy and Industrial Strategy

Nástroje Lumina Learning