Lumina Leader

Ukazujte smer, veďte svoj tím vlastným jedinečným spôsobom. Lumina Leader umožní vedúcim pracovníkom pochopiť do hĺbky ich prirodzený štýl vedenia. Ukáže im, ako svoj tím viesť sebaisto a autenticky a naučí ich, ako prispôsobiť svoj štýl vedenia potrebám ich pracovníkov a organizácie.
woman leading development workshop lumina splash leader

Čo ponúkame

Vďaka programu Lumina Leader si účastníci začnú lepšie uvedomovať svoj jedinečný štýl vedenia a získajú návod, ako viesť ľudí prirodzene a autenticky. Je zameraný na štyri vyrovnané oblasti vedenia: Vedenie s nasadením, Vedenie k splneniu, Vedenie zapojením ľudí, Vedenie s víziou.
Spätná väzba od ľudí na podobných pozíciách s voľbou prehľadu Lumina Leader 360 dáva lídrom príležitosť, aby sa na seba pozreli očami druhých a videli skutočné dôsledky svojho štýlu vedenia.
lumina learning lumina leader workplace leader giving talk to colleagues in workshop or meeting

Ľudia sa môžu dostať na vedúcu pozíciu, aj keď na to nemajú predpoklady. Podľa správy Investors in People/TBR z roku 2015 len v Británii stojí zlý manažment ľudí ročne 84 miliárd libier. Vedúci pracovníci však v súčasnosti stoja pred neľahkými výzvami. Musia čeliť pribúdajúcim požiadavkám, práci pod vysokým tlakom a sú vystavení rôznym záujmovým skupinám s najrôznejšími potrebami.

lumina learning lumina leader female leader looking confident in office workplace

Lumina Leader poskytne lídrom informácie, ku ktorým sa len tak ľahko nedostanú. Umožní im nahliadnuť do ich jedinečného štýlu vedenia. Odhalí im, čo ich blokuje, aké sú ich slabiny a ukáže im cestu, ako sa im vyhýbať. Tento program zlepšuje sebapoznanie, schopnosť rozhodovať sa, sebadôveru pri vedení svojich pracovníkov v časoch narastajúcej konkurencie a nejednoznačnosti.

Pochopte, ako vaša osobnosť ovplyvňuje váš štýl vedenia

Dôverujte svojmu vlastnému autentickému štýlu vedenia

Naučte sa, ako maximalizovať svoje silné stránky pri vedení a odstrániť nedostatky

Staňte sa lídrom, ktorý je hodnotným prínosom pre svoju organizáciu

Výhody

Lumina Leader a voliteľný prehľad 360 umožňuje lídrom eliminovať to, čo ich blokuje v kariére, stať sa všestranným a vytrvalým lídrom v čase zmien a motivovať ľudí, aby dosahovali lepší výkon.
lumina leader circle image man leading meeting at work
1.
Vytrvalosť v čase zmien a neistoty
2.
Motivácia a pomoc na ceste za spoločnou víziou
3.
Schopnosť prispôsobiť sa a reagovať na rôzne požiadavky
4.
Zvýšiť morálku a znížiť fluktuáciu zamestnancov

Kľúčové charakteristiky

Veďte autenticky

Zvýšte svoj vplyv

Získajte si lojálnosť

Plňte ciele

gmg radio logo
Program Accelerate v rámci Lumina Learning zanechal v našich ľuďoch a kultúre hlbokú a nezabudnuteľnú stopu. Účastníci pomaly začínajú prechádzať z biznis pozícií na senior pozície.

Sharon Green

Riaditeľka pre vzdelávanie a rozvoj, GMG Radio

Nástroje Lumina Learning