Vedenie na diaľku

Úlohou lídra je nadchnúť ľudí pre určitú inšpiratívnu víziu a priviesť ich k jej plneniu, čo si zároveň vyžaduje premyslený plán. Líder musí využiť svoje nadšenie, odhodlanie a motiváciu, aby organizáciu posúval vpred, a zároveň priviedol ľudí a tímy k tomu, aby spolupracovali a plnili zadané úlohy. Pri práci na diaľku je jeho úloha oveľa ťažšia, pretože tu absentuje priamy formálny či neformálny kontakt.
lumina learning lumina spark participants using splash app and spark profile on mobile phones

Dôsledky

Naše riešenia Vedenia na diaľku sú zamerané na zvýšenie sebauvedomenia človeka a skúmanie jeho líderských kvalít vo virtuálnom kontexte. Pomáha lídrom plánovať kultúru virtuálnych tímov tak, aby dosahovali čo najlepší výkon.

Na koho je zameraná?

The Leading Remotely programme is ideal for all levels of leadership from junior team leaders up to the C-suite. The colourful and memorable Lumina Spark model is used to help leaders understand the relationship between their underlying leadership preferences and how they actually behave with the team when working in a virtual context. Leaders will benefit from Lumina Spark’s smart data and simple language every step of the way.

Leaders also explore how leading remotely may trigger some of their Overextended behaviours, and what they can do to mitigate these potentially stressful situations.

Leading Remotely is designed for leaders who either work remotely or have team members who do so. It is particularly helpful for leaders who are rising to the challenge of the current global crisis and may not have had the experience of leading virtually before.

The programme will benefit any leader who wants to enhance their virtual leadership style through thoroughly understanding their strengths and leadership blind spots and how these may show up when working remotely.

1.

Pochopte, ako vaša osobnosť formuje váš štýl virtuálneho vedenia

2.

Dôverujte svojmu vlastnému autentickému štýlu virtuálneho vedenia

3.

Naučte sa, ako maximalizovať svoje silné stránky vo virtuálnom vedení a odstrániť svoje nedostatky

4.

Staňte sa lídrom, ktorý je hodnotným prínosom pre svoju organizáciu

Ako to funguje

Najnovšiu technológiu virtuálnej učebne využívame aj my – realizuje sa na troch stretnutiach po tri hodiny. Lídri sa hodnotia sami pomocou modelov Lumina Spark a Lumina Leader a môžu využiť možnosť spätnej väzby od ostatných lídrov a zamestnancov. Tieto stretnutia sú založené na kvantitatívnej analýze ich kompetencií a personalizovanom rozhovore o kvalitách. Zároveň sú oživené atraktívnou vizualizáciou kvalít týchto lídrov a ich reakcií. Skúmajú a analyzujú sa všetky aspekty líderstva, na základe čoho potom vznikajú akčné plány rozvoja na zlepšenie ich výkonu.

Lídri absolvujú ďalšie tri tréningové sedenia a získajú prístup na platformu Lumina Learning Experience. Lídri si stanovujú vlastné ciele súvisiace s ich rozvojom a učia sa interaktívne pomocou aplikácie Lumina Splash App a našej e-learingovej podpore, ktoré boli navrhnuté tak, aby maximalizovali prenos získaných vedomostí späť na virtuálne pracovisko.

Skúsení konzultanti a projektanti upravujú a prispôsobujú tieto stretnutia tak, aby si lídri vytvorili svoju jedinečnú cestu vedenia.

1.
Lídri objavujú vplyv virtuálneho prostredia na svoj štýl vedenia
2.
Lídri si vytvoria praktické plány na uplatnenie získaných poznatkov a zefektívnenie svojho pôsobenia ako virtuálnych lídrov.
3.
Lídri chápu vplyv virtuálneho prostredia na angažovanosť zamestnancov a vyvíjajú stratégie na jej maximalizáciu.
4.
Lídri sa naučia, ako maximalizovať svoj vplyv na investorov a svoje tímy - nazývame to virtuálny vplyv

A čo?

Veďte autenticky

Increase influence

Gain commitment

Veďte autenticky

Nástroje Lumina Learning