Virtual Teamwork

Mnohé organizácie sa v súčasnosti musia popasovať s prechodom z priamej tímovej práce na prácu na diaľku. Naše riešenie Virtual Teamwork inšpiruje vašich zamestnancov, aby dokázali čeliť výzvam v rámci vzájomnej spolupráce, pokiaľ osobné stretnutie s kolegami nie je možné.
lumina learning lumina spark participants using splash app and spark profile on mobile phones

Dôsledky

Ak organizácie zažívajú problémy v globálnom meradle, musia tímy zapracovať proaktívne a čo najkreatívnejšie. Virtual Teamwork pomáha tímom zvládnuť túto výzvu tým, že prináša inovatívne riešenia so spoločným cieľom.

Na koho je zameraná?

Virtual Teamwork is a highly effective solution and catalyst for enhanced team performance. Whether a new team that has been thrust into remote working at short notice, or a deeply experienced team simply looking to take its performance to another level, Virtual Teamwork will unlock the true potential of everybody.

Your team will become highly adaptable and better able to respond to future black swan challenges, whether virtual or face-to-face.

You’ll learn to balance the ability to change and move quickly with a grounded sense of accountability and follow-through, empowering your people, teams and leaders to perform at their best when you most need them.

Virtual Teamwork works whatever your challenge:
1. You are a team facing disruption, looking for a new focus and shared purpose.
2. You or your team have never worked remotely before and need to learn fast.
3. You have mixed experiences of virtual working in the team and quickly need to share best practice.
4. You are already an effective virtual team who wants to up their game and take their performance and relationships to another level.

1.

Pomocou aplikácie Team Viewer môžete interaktívne preskúmať virtuálnu osobnosť tímu

2.

Pozrite sa, ako sa tím mení v záťaži

3.

Naučte sa efektívne komunikovať naprieč rôznym zemepisným šírkam

4.

Okamžite uplatnite získané poznatky na sebe a vo vašom tíme

Ako to funguje

Trojhodinové stretnutie plné akcie s vedením, v ktorom pomocou mandaly Lumina Spark odhalíte správanie jednotlivcov a tímov. Témou je o.i. aj spoločná reakcia tímu na záťaž a následné riešenia zamerané na zlepšenie výkonu. Pomocou aplikácie Lumina Splash App preskúmajú všetci členovia tímu svoju interpersonálnu dynamiku a pomocou praktických záväzkov a prísľubov budú pracovať na tom, aby zlepšili vzájomné vzťahy.

Nech už sa tím nachádza kdekoľvek, z prístupu k platforme Lumina Learning Experience vždy získate. Vďaka tejto platforme môžete zaznamenať svoje ciele týkajúce sa rozvoja a čerpať z množstva e-learningových zdrojov. Naši virtuálni facilitátori upravia a aplikujú rámec Virtual Teamwork, tak, aby formovali vlastnú jedinečnú cestu tímu k vysokej výkonnosti.

lumina learning lumina team working together cooperating
1.
Vďaka hlbšiemu pochopeniu spoločných silných stránok tímu a možných slepých miest sa všetci zaviažu k osobnému a kolektívnemu rastu.
2.
Inšpiratívny a zároveň praktický jazyk Lumina Spark pomáha tímu oceniť širokú rozmanitosť
3.
Tím profituje z hlbších väzieb, silnejších komunikačných zručností a pocitu spoločného cieľa.
4.
Každý skúma vplyv virtuálneho prostredia na seba a na tím

A čo?

Budovanie vzťahu

Vážte si rozmanitosť

Zlepšenie spolupráce

Budovanie vzťahu

Teambuilding na diaľku ešte nikdy nebol taký osobný - spoločnosť Lumina Learning urobila všetko pre to, aby boli virtuálne stretnutia priateľské, vzrušujúce a interaktívne.

Dr Jeremy Rowson

CEO CE Turner

Nástroje Lumina Learning