Tìm hiểu mạng lưới toàn cầu của chúng tôi

Lumina Learning là mạng lưới toàn cầu các chuyên gia và người đào tạo chuyên nghiệp hoạt động ở hơn 40 quốc gia trên toàn thế giới.

Ứng dụng Lumina Learning Splash

Ứng dụng tương tác của chúng tôi giúp hiểu rõ cá tính của bạn và ứng dụng nó vào cuộc sống. Bạn cũng có thể so sánh và đối chiếu kết quả với đồng nghiệp.
LUMINA
LUMINA
Kết quả thật đáng kinh ngạc: hôm nay chúng tôi hiểu rõ hơn về nhu cầu, tính cách và nguyện vọng cộng đồng sinh viên của mình. Chúng tôi hoàn toàn hài lòng về cả mô hình đánh giá và dịch vụ chất lượng cao của Lumina Learning.

Juan Manuel Ramírez

Giám đốc Marketing, Đại học EBC, Mexico

Ý tưởng lớn

Lumina Spark

NHS logo

Lixil logo

havas logo

European Investment Fund

Adidas Group

EBC University Mexico

Sự kiện sắp tới

Sản phẩm của chúng tôi

Tham gia cộng đồng chào đón các chuyên viên thực hành Lumina Learning!

Skip to content