Nhóm

Đội ngũ đã tạo nên Lumina Learning như ngày nay là những người tài năng và đam mê trong công việc họ làm.

Ban Giám Đốc

Dr Stewart Desson

Lumina Learning Global CEO

Nicole Sorrell

Lumina Learning Global Director

Deborah Tobin-Desson

Lumina Learning Global Director

Global Team

Andrew Jones

Global Faculty UK

Andrew Thomson-Chittenden

Lumina Learning Global Commercial

Anna Coveney

Lumina Learning Global Business Delivery

Anne Marie Dancy

Lumina Learning UK Commercial

Carl Pierce

Lumina Learning Global Product Development

Chris Pim

Lumina Learning Global Product Development

Dan Desson

Lumina Learning Global Marketing

Dan Seale

Lumina Learning Global Commercial

Danial Ahmed

Lumina Learning Global Commercial

Deborah Tobin-Desson

Lumina Learning Global Director

Dolores Kelly

Lumina Learning Global Legal and Compliance

Domoina Rakotovao

Lumina Learning Global Business Delivery

Dr Stewart Desson

Lumina Learning Global CEO

Ezgi Cetinkaya

Lumina Learning Global Product Development

Fathimath Ameera

Lumina Learning Global System Development

Fenitra Rambolamanana

Lumina Learning Global Business Delivery

Gavin Howden

Lumina Learning Global System Development

Georgiy Tenev

Lumina Learning Global System Development

Hamintsoa Rabezanahary

Lumina Learning Global Business Delivery

Ivona Yordanova

Lumina Learning Global Commercial

James Nightingale

Lumina Learning Global System Development

Jane Armytage

Lumina Learning Global Business Delivery and Marketing

Jeannie Horsfield

Global Faculty UK

Jeyson Rakotoarisoa

Lumina Learning Global Business Delivery

Jo Musialek

Lumina Learning Global, Executive Assistant to the CEO

Jo Rabezanahary

Lumina Learning Global Business Delivery

Jonathan Cannon

Lumina Learning Global Product Development

Josh Swabey

Lumina Learning Global Design

Julie Ensor

Lumina Learning Global Product Development

Kerry Lewis

Lumina Learning Global Commercial

Laura Pollock

Lumina Learning UK Commercial

Lauren Hubbard

Lumina Learning Global Community Support

Lena Kryczka

Lumina Learning Global Finance

Madhavi Gonuguntla

Lumina Learning Global System Development

Magdalena Kordalewska

Lumina Learning Global Finance

Meenakshi Venkatesh

Lumina Learning Global Marketing

Melody Okunuga

Lumina Learning Global System Development

Mireille Watanabe Handover

Lumina Learning Japan

Mohammed Kamal R

Lumina Learning Global System Development

Naveen Thomas

Lumina Learning Global System Development

Nicole Sorrell

Lumina Learning Global Director

Ollie Desson

Lumina Learning Global Finance

Pratikto Ariestyadi

Lumina Learning Global System Development

Pratima Kavi

Lumina Learning Global Business Delivery

Rachel Povey

Lumina Learning Global Business Delivery

Ross Woolfenden

Lumina Learning Global System Development

Saheed Ibukunle

Lumina Learning Global System Development

Sam Green-Armytage

Lumina Learning Global Business Delivery

Saskia Bassano

Lumina Learning Global Marketing

Steven Burrows

Lumina Learning Global System Development

Suzanne Lawrence

Lumina Learning Global Finance

Tal Sayegh

Lumina Learning Global Community Support

Tom Desson

Lumina Learning Global Legal and Compliance

Victoria Green-Armytage

Lumina Learning Global Business Delivery

Will Whitehead

Lumina Learning Global Marketing

Yaxu Pun

Lumina Learning Global IT

Our International Team

Tìm hiểu mạng lưới toàn cầu của chúng tôi

Lumina Learning là mạng lưới toàn cầu các chuyên gia và người đào tạo chuyên nghiệp hoạt động ở hơn 40 quốc gia trên toàn thế giới.
Lumina Learning CEO Stewart Desson
"Đừng dán nhãn bất kỳ ai, đừng đặt giới hạn lên bất kỳ ai, hãy nhìn nhận mỗi cá nhân như là chính họ. Hãy cổ vũ mọi người chấp nhận những mâu thuẫn, những phẩm chất trái ngược và khác biệt bên trong họ."

Dr Stewart Desson

Giám đốc điều hành & Nhà sáng lập của Lumina Learning

Đọc bài phỏng vấn
athena professional logo
Có một cảm giác gia đình thân thiết trong cộng đồng Lumina Learning. Và điều đó thực sự đến từ những người lãnh đạo, từ Stewart Desson và nhóm cộng sự - từ giá trị và cam kết của họ không chỉ đối với sản phẩm, mà còn đối với người dùng sản phẩm.

Nicola Jones

Giám đốc, Athena Professional

Skip to content