For organisations

Nhu cầu của các tổ chức để đáp ứng với tình hình thế giới ngày càng thay đổi đang gia tăng. Bằng cách đặt yếu tố con người lên hàng đầu, bạn có thể chuyển hoá những thay đổi trong tổ chức thành một trải nghiệm trao quyền cho tất cả mọi người. Đó là lý do tại sao Adidas, Brother và những người khác sử dụng giải pháp của chúng tôi để chuyển đổi tổ chức của họ, bằng cách phát triển nguồn nhân lực của họ.

Giải pháp của chúng tôi giúp các tổ chức

Phát triển một nền văn hóa ưu việt nơi nhân viên được truyền cảm hứng thực hiện các cam kết phát triển cá nhân. Thúc đẩy mối quan hệ mạnh mẽ hơn giữa các bên liên quan và tăng cường giao tiếp trong toàn bộ doanh nghiệp. Điều này cho phép doanh nghiệp:

• Tăng cường năng lực kinh doanh và doanh thu
• Kiến tạo các nhà lãnh đạo được trao quyền và làm việc hiệu quả
• Giải phóng tiềm năng của mọi người thông qua các hoạt động huấn luyện và phát triển
• Giảm thiểu tuyển dụng sai lầm tốn kém và tối ưu hóa quá trình tuyển dụng

Thiết kế nơi làm việc tốt nhất

Các giải pháp của Lumina Learning xem nhân viên là yếu tố "human beings/làm người", chứ không phải "human doings/người làm". Phương pháp nhân văn của chúng tôi xem trọng tính toàn diện của nhân viên, tránh gắn nhãn và định kiến lên họ. Các giải pháp này giúp mọi người hiểu thực sự về bản thân cũng như người khác, giúp các tổ chức tạo ra sự thay đổi thực sự thông qua đối thoại có ý nghĩa.

• Giúp nhân viên hòa nhập nhanh và và làm việc hiệu suất cao
• Giúp mỗi cá nhân và đội nhóm hiểu rõ bản thân và đóng góp của họ cho các mục tiêu chung của tổ chức
• Cải thiện tinh thần, sự hài lòng và gắn kết mọi người

Tìm hiểu tất cả các sản phẩm của Lumina Learning

Tìm hiểu mạng lưới toàn cầu của chúng tôi

Lumina Learning là mạng lưới toàn cầu các chuyên gia và người đào tạo chuyên nghiệp hoạt động ở hơn 40 quốc gia trên toàn thế giới.
Làm việc trong ngành nhiều năm, tôi thấy phương pháp Lumina Learning rất mới mẻ, sáng tạo và toàn diện. Nó đang trở thành một ngôn ngữ chung, giúp chúng tôi gắn kết văn hóa "Our Way" của RCL FOODS với nhau. Tôi mong muốn được tiếp tục hợp tác với Lumina Learning!

Charmaine Boshoff

Chuyên viên Học tập & Phát triển theo Nhóm, RCL FOODS

Inemmo – Levelling up beyond inequalities, discrimination and poverty (ABP Award Winner)

Inemmo runs a successful ‘levelling up’ leadership development coaching programme with the explicit purpose of supporting young people in inner London, who face inequalities, discrimination of all types, poverty and high levels of crime/unhelpful role-models in their local neighbourhood.

Athena Professional and LawNet (ABP Award Winner)

Athena Professional is a dedicated Learning and Development consultancy led by Nicola Jones.

Whizz kids

Whizz-Kids Whizz-Kids is a small UK charity that needed to stabilise following a period of expansion and contraction as a result of Big Lottery funding. A new senior team was appointed, including the Director of People and Engagement, whose brief it was to engage a workforce experiencing high turnover and low morale.   Business Need

ALiGN; supporting employment for refugees, people with disabilities and racialised groups (ABP Award Winner)

The ALiGN Project brings technological innovation to help crack the complex problem of continuously higher unemployment in vulnerable populations across refugees, people with disabilities and racialised groups.

Lumina Spark’s Journey to Composure – Finalist in Excellence in Technical Innovation

Our new digital tool has earned us a finalist position in Excellence in Technical Innovation at the upcoming ABP Awards. We hope for good news on the 24th of March when the results will be announced.

Lumina Emotion is a Learning Pool winner and an ABP finalist

The Blended Lumina Emotion Qualification has used learning technologies innovatively to make a unique and innovative contribution to the delivery of our Qualification, which has shaped the L&D Delivery within Lumina Learning and beyond into our practitioner community.

The Best Digital Learning Transformation Programme implemented in response to COVID-19

In terms of design, we used an integrated learning approach.  This approach ensured a comprehensive learning experience, with the right mix of content.

Demonstrating a modern, inclusive and tech-able personality tool used across industry

UWE has partnered with Lumina Learning to offer students an experience of Lumina Spark, demonstrating a modern, inclusive and tech-able personality tool used across industry

Leading in a Crisis

The APAC Leadership community identified the need to be trained virtually on aspects of Leading in a Crisis.

Helping the NHS reduce conflict through mediation

Mediation using Lumina Spark has helped to resolve an eight-year ongoing conflict in a single day.

Creating Successful leadership transitions for Exeltis

The organization had a new business strategy was being implemented with a change in Leadership. The organization wished to consolidate the business and bring in new processes. The leadership team was getting equipped to lead the changes and Reflexion initiated a Leadership Journey Program for them.

Taking the Lead – Boosting collaboration through behavioural change

This is ‘Taking the Lead’: the National Association for AONBs (NAAONB) and its partners have guided 37 AONB staff through psychometric profiling, coaching and the forming of Topic Working Groups, to enable behavioural change, and thus move toward a collaborative culture.

KFAS Innovation Programme – A Bespoke Project

KFAS identified a need for a tailored programme, aimed at Kuwaiti private sector executives, to develop innovative future leaders who can generate great ideas to advance corporate management and yield business growth.

Adidas

The Adidas Finance Director completed a series of business coaching sessions incorporating Lumina Spark, Lumina Leader, and Lumina Leader 360.

City & Country (ABP Award Winner)

City & Country (C&C) are a development company which re-imagines listed buildings to create exceptional places to live and work. Seeking a solution for their expanding sales team, Lumina Select was bought in.

NG Bailey

In 2017, NG Bailey used Lumina Spark to develop a Leadership, Engagement and Performance training programme for their people.

RCL FOODS

Lumina Learning helped RCL FOODS, the leading food producer in South Africa, to engage and unite its workforce, develop authentic leadership, and drive team collaboration.