Dành cho Nhóm

Chúng tôi giúp gắn kết mọi người lại với nhau bằng cách giảm các rào cản và kết nối với nhau chân thành hơn. Mô hình sáng tạo của chúng tôi giúp mọi người dễ hiểu nhau và thông cảm với quan điểm khác biệt của nhau. Bằng cách đó, chúng tôi thúc đẩy những gì thật sự quan trọng mang lại hiệu quả cho nhóm:

• Tận tâm thực hiện tầm nhìn chung

• Quyết tâm tập trung vào quá trình hợp tác

Nhận ra những thách thức nhóm

Chúng ta làm việc với sự tập trung cao nhất. Nhưng thường thì thời hạn công việc và áp lực khi làm việc với những tính cách khác nhau có thể thách thức chúng ta. Tất cả điều đó cùng với xu hướng nơi làm việc hiện nay là trực tuyến, làm việc từ xa và ít tương tác trực tiếp hơn, giúp nâng cao giá trị các giải pháp nhóm của Lumina Learning.

Nguyên tắc giải pháp nhóm

Các giải pháp của Lumina Learning thể hiện trực quan về tính cách của các thành viên trong nhóm, năng lực của họ và cách họ ảnh hưởng nhau. Với kỹ năng xây dựng mối quan hệ và kỹ năng đọc nhanh, chúng tôi giúp họ thấu hiểu và hợp tác tốt hơn. Khi nhóm gắn kết hơn, xung đột sẽ trở thành cơ hội cho đối thoại cởi mở sáng tạo và mang tính xây dựng. Do đó, các đội nhóm trở nên có trách nhiệm và hỗ trợ nhau hơn, tôn trọng sự khác biệt của nhau và cùng nhau tạo ra thành công.

Các vấn đề điển hình chúng tôi giúp khách hàng giải quyết là gì?

• Chính trị và xung đột nội bộ trở nên gay gắt
• Phá vỡ các mối quan hệ và khách hàng
• Hiệu suất thấp ở cấp độ cá nhân hoặc nhóm
• Thiếu sự gắn kết và hợp tác nhóm
• Giao tiếp giữa các nhóm kém
• Xung đột văn hóa giữa các nhóm với nhau
• Thử thách khi mới hòa nhập nhóm
• Các nhóm được lãnh đạo bởi người có chỉ số cảm xúc thấp
• Thiếu sự đa dạng nhóm

Lợi ích của Lumina Learning cho giải pháp nhóm

• Tăng tính năng động cho nhóm
• Phá vỡ cái tôi giữa các phòng ban, tạo ra tinh thần đồng đội cao
• Cải tiến qui trình nhanh hơn từ hình thành, chất vấn, chuẩn hóa, và thi hành
• Sự gắn kết nhóm cao hơn
• Tăng cường sự gắn kết giữa các cá nhân và tập thể với nhau
• Kết nối văn hóa nhóm với tầm nhìn, sứ mệnh và giá trị

Tìm hiểu tất cả các sản phẩm của Lumina Learning

Tìm hiểu mạng lưới toàn cầu của chúng tôi

Lumina Learning là mạng lưới toàn cầu các chuyên gia và người đào tạo chuyên nghiệp hoạt động ở hơn 40 quốc gia trên toàn thế giới.
Bằng cách tham khảo các đặc điểm tính cách trong giao tiếp một cách tích cực hơn, các thành viên trong nhóm hiểu hơn về cách nói chuyện và làm việc của nhau và cố gắng xây dựng quan hệ hòa hợp và tốt đẹp hơn với nhau.

LIXIL Japan

Inemmo – Levelling up beyond inequalities, discrimination and poverty (ABP Award Winner)

Inemmo runs a successful ‘levelling up’ leadership development coaching programme with the explicit purpose of supporting young people in inner London, who face inequalities, discrimination of all types, poverty and high levels of crime/unhelpful role-models in their local neighbourhood.

Athena Professional and LawNet (ABP Award Winner)

Athena Professional is a dedicated Learning and Development consultancy led by Nicola Jones.

Whizz kids

Whizz-Kids Whizz-Kids is a small UK charity that needed to stabilise following a period of expansion and contraction as a result of Big Lottery funding. A new senior team was appointed, including the Director of People and Engagement, whose brief it was to engage a workforce experiencing high turnover and low morale.   Business Need

ALiGN; supporting employment for refugees, people with disabilities and racialised groups (ABP Award Winner)

The ALiGN Project brings technological innovation to help crack the complex problem of continuously higher unemployment in vulnerable populations across refugees, people with disabilities and racialised groups.

Lumina Spark’s Journey to Composure – Finalist in Excellence in Technical Innovation

Our new digital tool has earned us a finalist position in Excellence in Technical Innovation at the upcoming ABP Awards. We hope for good news on the 24th of March when the results will be announced.

Lumina Emotion is a Learning Pool winner and an ABP finalist

The Blended Lumina Emotion Qualification has used learning technologies innovatively to make a unique and innovative contribution to the delivery of our Qualification, which has shaped the L&D Delivery within Lumina Learning and beyond into our practitioner community.

The Best Digital Learning Transformation Programme implemented in response to COVID-19

In terms of design, we used an integrated learning approach.  This approach ensured a comprehensive learning experience, with the right mix of content.

Demonstrating a modern, inclusive and tech-able personality tool used across industry

UWE has partnered with Lumina Learning to offer students an experience of Lumina Spark, demonstrating a modern, inclusive and tech-able personality tool used across industry

Leading in a Crisis

The APAC Leadership community identified the need to be trained virtually on aspects of Leading in a Crisis.

Helping the NHS reduce conflict through mediation

Mediation using Lumina Spark has helped to resolve an eight-year ongoing conflict in a single day.

Creating Successful leadership transitions for Exeltis

The organization had a new business strategy was being implemented with a change in Leadership. The organization wished to consolidate the business and bring in new processes. The leadership team was getting equipped to lead the changes and Reflexion initiated a Leadership Journey Program for them.

Taking the Lead – Boosting collaboration through behavioural change

This is ‘Taking the Lead’: the National Association for AONBs (NAAONB) and its partners have guided 37 AONB staff through psychometric profiling, coaching and the forming of Topic Working Groups, to enable behavioural change, and thus move toward a collaborative culture.

KFAS Innovation Programme – A Bespoke Project

KFAS identified a need for a tailored programme, aimed at Kuwaiti private sector executives, to develop innovative future leaders who can generate great ideas to advance corporate management and yield business growth.

Adidas

The Adidas Finance Director completed a series of business coaching sessions incorporating Lumina Spark, Lumina Leader, and Lumina Leader 360.

City & Country (ABP Award Winner)

City & Country (C&C) are a development company which re-imagines listed buildings to create exceptional places to live and work. Seeking a solution for their expanding sales team, Lumina Select was bought in.

NG Bailey

In 2017, NG Bailey used Lumina Spark to develop a Leadership, Engagement and Performance training programme for their people.

RCL FOODS

Lumina Learning helped RCL FOODS, the leading food producer in South Africa, to engage and unite its workforce, develop authentic leadership, and drive team collaboration.