Lãnh đạo từ xa

Ảnh hưởng

Giải pháp Lãnh đạo từ xa tập trung vào việc nâng cao nhận thức về bản thân của một nhà lãnh đạo và giúp họ khám phá các phẩm chất lãnh đạo của mình để thích nghi với môi trường làm việc online. Điều quan trọng là giúp các nhà lãnh đạo phản ánh và lên kế hoạch làm thế nào để định hình văn hóa của các nhóm làm việc từ xa đạt được hiệu suất cao.

Dành cho ai?

Chương trình Lãnh đạo Từ xa lý tưởng cho tất cả các cấp lãnh đạo từ trưởng nhóm cấp cơ sở đến C-suite. Mô hình Lumina Spark được thiết kế đầy màu sắc và dễ nhớ được sử dụng để giúp các nhà lãnh đạo hiểu mối quan hệ giữa phong cách lãnh đạo tự nhiên của mình và xu hướng lãnh đạo khi làm việc trong không gian ảo. Các nhà lãnh đạo sẽ được hưởng lợi từ dữ liệu thông minh của Lumina Spark và ngôn ngữ đơn giản trong mỗi bước thực hiện.

Các nhà lãnh đạo cũng khám phá xem việc lãnh đạo từ xa có thể kích hoạt một số hành vi quá khích của họ như thế nào và họ có thể làm gì để giảm thiểu những tình huống căng thẳng tiềm ẩn này.

Leading Remotely is designed for leaders who either work remotely or have team members who do so. It is particularly helpful for leaders who are rising to the challenge of the current global crisis and may not have had the experience of leading virtually before.

The programme will benefit any leader who wants to enhance their virtual leadership style through thoroughly understanding their strengths and leadership blind spots and how these may show up when working remotely.

1.

Hiểu cách tính cách của bạn định hình phong cách lãnh đạo trong môi trường làm việc online của bạn

2.

Tự tin vào phong cách lãnh đạo đích thực của riêng bạn trong môi trường online

3.

Learn how to maximise your virtual leadership strengths and remove your limitations

4.

Phát triển quản lý cấp cao để tăng thêm giá trị đích thực cho tổ chức

Hoạt động thế nào

Một buổi học kéo dài ba giờ với nhiều hoạt động được tích hợp, được tạo điều kiện thuận lợi, để khám phá các hành vi của cá nhân và nhóm bằng cách sử dụng Lumina Spark Mandala. Phản ứng tập thể của nhóm dưới điều kiện áp lực được tìm hiểu, thảo luận, thiết kế và phát triển thành bảng điều lệ hành động cho nhóm nhằm cải thiện hiệu suất công việc. Tất cả các thành viên khám phá động lực của mỗi cá nhân trong nhóm thông qua công cụ hỗ trợ - ứng dụng Lumina Splash, từ đó nhóm có cơ sở xây dựng các cam kết thiết thực nhằm tăng cường mối quan hệ giữa mỗi thành viên trong đội ngũ.

Mỗi thành viên trong nhóm, dù làm việc ở bất cứ địa điểm nào cũng có thể truy cập vào Nền tảng Trải nghiệm Lumina Learning, nơi mỗi cá nhân lưu giữ các mục tiêu phát triển của mình dựa trên nhiều nguồn tài nguyên học tập trực tuyến khác nhau. Người hỗ trợ ảo của chúng tôi tùy chỉnh và áp dụng khung Làm việc nhóm ảo để thiết kế riêng quy trình cho nhóm đạt được hiệu suất cao.

1.
Các nhà lãnh đạo khám phá ảnh hưởng của môi trường làm việc online đối với phong cách lãnh đạo của họ
2.
Các nhà lãnh đạo lên kế hoạch hành động thực tế để áp dụng các kiến ​​thức đã học và trở thành các nhà lãnh đạo hiệu quả hơn trong môi trường làm việc online
3.
Các nhà lãnh đạo hiểu tác động của môi trường online đối với sự nhiệt tình của nhân viên và phát triển các chiến lược để tối đa hóa
4.
Các nhà lãnh đạo học cách tối đa hóa ảnh hưởng lên đối tác và đội nhóm của họ - chúng tôi gọi đó là ảnh hưởng ảo

Là Cái Gì?

Lãnh đạo đích thực

Tăng sự ảnh hưởng

Đạt được cam kết

Lãnh đạo đích thực

Tìm hiểu tất cả các sản phẩm của Lumina Learning