Bạn hiểu rõ tính cách của mình như "nắm trong lòng bàn tay"

Nâng cao mức độ tự nhận thức và tìm hiểu cách bạn kết nối với mọi người. Sử dụng ứng dụng của chúng tôi để khám phá Lumina Splash - ứng dụng trực quan, sinh động và đáng nhớ của chính bạn.
LUMINA
LUMINA

Đọc nhanh tính cách của bạn

Lướt qua một vài câu hỏi nhanh để vẽ ra bức tranh về tính cách của bạn.

Xem Splash của bạn

Phát họa nhanh cách bạn ghi điểm trên tám khía cạnh quan trọng trong tính cách của bạn - Hướng ngoại và Hướng nội, Suy nghĩ toàn cảnh và Thực tế, Cảm hứng và Kỷ luật, Tập trung vào con người và Tập trung vào kết quả.

Khám phá các phẩm chất của bạn

Điều khiển Splash bằng cách phóng to vào các Phẩm chất của bạn để đọc thêm diễn giải chi tiết hơn về điểm số của bạn cho Phẩm chất đó, những điểm số này chúng tôi đã tổng hợp và tạo ra từ các câu trả lời của bạn.

Chia sẻ để So sánh

Chia sẻ Splash trực tuyến của bạn với đồng nghiệp, bạn bè và gia đình để hiểu thêm về những đánh giá mang tính cá nhân như là những điểm cần bổ sung cho nhau cũng như những điểm khác biệt của nhau!

Tìm hiểu mạng lưới toàn cầu của chúng tôi

Lumina Learning là mạng lưới toàn cầu các chuyên gia và người đào tạo chuyên nghiệp hoạt động ở hơn 40 quốc gia trên toàn thế giới.

Dễ dàng truy cập

Xem phiên bản kỹ thuật số Splash của bạn bất cứ lúc nào trong và sau khi trải nghiệm Lumina Learning, và có thể liên hệ chuyên viên thực hành Lumina Learning của bạn.

Quét để nhập

Chỉ cần quét mã QR từ báo cáo chân dung Lumina Spark của bạn để tải Splash lên.

Ba Chân dung Tính cách

Xem hình thái Splash của bạn biến đổi qua ba lăng kính: Tính cách Cốt lõi, Tính cách Hàng ngày và Tính cách khi Căng thẳng

Quét để so sánh

Chỉ cần chia sẻ mã QR của bạn với người khác là bạn có thể so sánh từng chân dung tính cách với nhau.

Ứng dụng Lumina Learning Splash

Ứng dụng tương tác giúp bạn hiểu rõ cá tính của mình và thuận tiện theo bạn khắp mọi nơi! Và bạn có thể chia sẻ và so sánh với gia đình, bạn bè và đồng nghiệp Splash của mình.
LUMINA
LUMINA

Thư viện ảnh Splash

Xem nhanh chân dung Splash bất kỳ và so sánh hai Splash trực tiếp từ Thư viện Splash của bạn.

Đọc nhanh các trường hợp khác

Đọc nhanh về khách hàng, học viên, đồng nghiệp, bạn bè và gia đình của bạn từ thiết bị của bạn.

Phác thảo một Splash

Trực giác khám phá tính cách của mọi người bằng cách tạo ra hình ảnh của họ trước mắt họ.

Tôi thích cách ứng dụng Lumina Splash được giới thiệu - rất hiện đại, năng động và cho phép bạn giới thiệu Lumina Spark với các đối tượng khác nhau từ nhóm lớn đến các buổi 1-1 riêng biệt.

Carole Talbot

Trưởng phòng Tài năng & Phát triển, Hexagon Manufacturing Intelligence

Inemmo – Levelling up beyond inequalities, discrimination and poverty (ABP Award Winner)

Inemmo provides professional management and leadership development learning solutions and executive coaching that improves leadership performance. Leadership development solutions are designed to prepare leaders for career advancement. Inemmo’s award-winning leadership development programmes help business leaders integrate critical management concepts and practices to enhance existing strengths and develop new skills, discover new methods and principles to

Athena Professional and LawNet

Athena Professional is a dedicated Learning and Development consultancy led by Nicola Jones.

Whizz kids

Whizz-Kids Whizz-Kids is a small UK charity that needed to stabilise following a period of expansion and contraction as a result of Big Lottery funding. A new senior team was appointed, including the Director of People and Engagement, whose brief it was to engage a workforce experiencing high turnover and low morale.   Business Need

ALiGN; supporting employment for refugees, people with disabilities and racialised groups (ABP winner)

The ALiGN Project brings technological innovation to help crack the complex problem of continuously higher unemployment in vulnerable populations across refugees, people with disabilities and racialised groups.

Lumina Spark’s Journey to Composure – Finalist in Excellence in Technical Innovation

Our new digital tool has earned us a finalist position in Excellence in Technical Innovation at the upcoming ABP Awards. We hope for good news on the 24th of March when the results will be announced.

Lumina Emotion is a Learning Pool winner and an ABP finalist

The Blended Lumina Emotion Qualification has used learning technologies innovatively to make a unique and innovative contribution to the delivery of our Qualification, which has shaped the L&D Delivery within Lumina Learning and beyond into our practitioner community.

The Best Digital Learning Transformation Programme implemented in response to COVID-19

In terms of design, we used an integrated learning approach.  This approach ensured a comprehensive learning experience, with the right mix of content.

Demonstrating a modern, inclusive and tech-able personality tool used across industry

UWE has partnered with Lumina Learning to offer students an experience of Lumina Spark, demonstrating a modern, inclusive and tech-able personality tool used across industry

Leading in a Crisis

The APAC Leadership community identified the need to be trained virtually on aspects of Leading in a Crisis.

Helping the NHS reduce conflict through mediation

Mediation using Lumina Spark has helped to resolve an eight-year ongoing conflict in a single day.

Creating Successful leadership transitions for Exeltis

The organization had a new business strategy was being implemented with a change in Leadership. The organization wished to consolidate the business and bring in new processes. The leadership team was getting equipped to lead the changes and Reflexion initiated a Leadership Journey Program for them.

Taking the Lead – Boosting collaboration through behavioural change

This is ‘Taking the Lead’: the National Association for AONBs (NAAONB) and its partners have guided 37 AONB staff through psychometric profiling, coaching and the forming of Topic Working Groups, to enable behavioural change, and thus move toward a collaborative culture.

KFAS Innovation Programme – A Bespoke Project

KFAS identified a need for a tailored programme, aimed at Kuwaiti private sector executives, to develop innovative future leaders who can generate great ideas to advance corporate management and yield business growth.

Adidas

The Adidas Finance Director completed a series of business coaching sessions incorporating Lumina Spark, Lumina Leader, and Lumina Leader 360.

City & Country

City & Country (C&C) are a development company which re-imagines listed buildings to create exceptional places to live and work. Seeking a solution for their expanding sales team, Lumina Select was bought in.

NG Bailey

In 2017, NG Bailey used Lumina Spark to develop a Leadership, Engagement and Performance training programme for their people.

RCL FOODS

Lumina Learning helped RCL FOODS, the leading food producer in South Africa, to engage and unite its workforce, develop authentic leadership, and drive team collaboration.