Về chúng tôi

Chúng tôi là nhà cung cấp toàn cầu các giải pháp tuyển dụng và phát triển được cá nhân hóa cho các cá nhân, nhóm và tổ chức.

Chúng tôi thiết kế và cung cấp các sản phẩm tiên tiến dựa trên những tài liệu nghiên cứu đo lường tâm lý kỹ thuật số và tích hợp. Chúng tôi cấp chứng nhận cho các nhà đào tạo Lumina Learning và hỗ trợ họ trong cộng đồng các nhà đào tạo toàn cầu, đặc biệt là hướng đến chuyển đổi tổ chức.

Lumina Learning là nhà cung cấp hàng đầu thế giới về trắc nghiệm tâm lý sáng tạo. Từ năm 2009, chúng tôi đã cung cấp các công cụ và chương trình chất lượng và tiên tiến về trắc nghiệm tính cách, trí tuệ cảm xúc, đánh giá năng lực.

Các công cụ tốt nhất của chúng tôi phát triển sự tự nhận thức, tinh thần đồng đội và khả năng lãnh đạo, và là cốt lõi cho nhiều giải pháp tuyển dụng và phát triển con người thành công. Chúng tôi tự hào đã làm việc với Deloitte, Adidas, Marriott Hotels, Dịch vụ y tế quốc gia Anh và những khách hàng thân thiết khác.

Đội ngũ của chúng tôi

Chúng tôi có một đội ngũ những người xuất sắc từ khắp nơi trên thế giới, và chúng tôi yêu những việc chúng tôi đang làm! Không có gì tuyệt vời hơn là được nghe khách hàng phản hồi, "Cảm ơn! Tôi đã cải thiện hiệu năng làm việc nên tôi tự tin sẽ gặt hái thành công hơn."

Tìm hiểu thêm

Cam kết của chúng tôi

Một kích thước không phù hợp với tất cả. Khi hợp tác với chúng tôi, các giải pháp sẽ được cá nhân hoá toàn diện để phù hợp với mỗi người. Chúng tôi sẽ đồng hành và hướng dẫn bạn kiến tạo các kế hoạch tuyển dụng và phát triển hiệu quả nhất.

Tìm hiểu thêm

Nghiên cứu

Các bài đánh giá Lumina Learning tập hợp từ nhiều nghiên cứu chuyên sâu qua hàng thập kỷ về khoa học nhân cách con người tại nơi làm việc. Chúng tôi cũng luôn lắng nghe ý kiến đóng góp! Các giải pháp của chúng tôi tích hợp các nghiên cứu tâm lý mới nhất về việc loại bỏ sự thiên vị, tư duy phản biện và hợp tác.

Tìm hiểu thêm

Giải pháp của chúng tôi

Transforming organisations by transforming people

  • Coaching programmes
  • Sales capabilities
  • Emotional intelligence
  • Leadership development
  • Team and organisational culture-change
  • Recruitment

Tích cực tham gia hội thảo phát triển từ khái niệm Lumina Learning, các cá nhân và đội nhóm tại Adidas Nam Phi có sự chuyển đổi đáng kể thông qua việc tận dụng thế mạnh của nhóm và hợp tác hiệu quả hơn. Cảm ơn sự nỗ lực tuyêt vời của nhóm trong việc nâng cao văn hoá hiệu suất của Adidas Nam Phi!

Tập đoàn Adidas

Tìm hiểu mạng lưới toàn cầu của chúng tôi

Lumina Learning là mạng lưới toàn cầu các chuyên gia và người đào tạo chuyên nghiệp hoạt động ở hơn 40 quốc gia trên toàn thế giới.
Inemmo – Levelling up beyond inequalities, discrimination and poverty (ABP Award Winner)

Inemmo provides professional management and leadership development learning solutions and executive coaching that improves leadership performance. Leadership development solutions are designed to prepare leaders for career advancement. Inemmo’s award-winning leadership development programmes help business leaders integrate critical management concepts and practices to enhance existing strengths and develop new skills, discover new methods and principles to

Athena Professional and LawNet

Athena Professional is a dedicated Learning and Development consultancy led by Nicola Jones.

Whizz kids

Whizz-Kids Whizz-Kids is a small UK charity that needed to stabilise following a period of expansion and contraction as a result of Big Lottery funding. A new senior team was appointed, including the Director of People and Engagement, whose brief it was to engage a workforce experiencing high turnover and low morale.   Business Need

ALiGN; supporting employment for refugees, people with disabilities and racialised groups (ABP winner)

The ALiGN Project brings technological innovation to help crack the complex problem of continuously higher unemployment in vulnerable populations across refugees, people with disabilities and racialised groups.

Lumina Spark’s Journey to Composure – Finalist in Excellence in Technical Innovation

Our new digital tool has earned us a finalist position in Excellence in Technical Innovation at the upcoming ABP Awards. We hope for good news on the 24th of March when the results will be announced.

Lumina Emotion is a Learning Pool winner and an ABP finalist

The Blended Lumina Emotion Qualification has used learning technologies innovatively to make a unique and innovative contribution to the delivery of our Qualification, which has shaped the L&D Delivery within Lumina Learning and beyond into our practitioner community.

The Best Digital Learning Transformation Programme implemented in response to COVID-19

In terms of design, we used an integrated learning approach.  This approach ensured a comprehensive learning experience, with the right mix of content.

Demonstrating a modern, inclusive and tech-able personality tool used across industry

UWE has partnered with Lumina Learning to offer students an experience of Lumina Spark, demonstrating a modern, inclusive and tech-able personality tool used across industry

Leading in a Crisis

The APAC Leadership community identified the need to be trained virtually on aspects of Leading in a Crisis.

Helping the NHS reduce conflict through mediation

Mediation using Lumina Spark has helped to resolve an eight-year ongoing conflict in a single day.

Creating Successful leadership transitions for Exeltis

The organization had a new business strategy was being implemented with a change in Leadership. The organization wished to consolidate the business and bring in new processes. The leadership team was getting equipped to lead the changes and Reflexion initiated a Leadership Journey Program for them.

Taking the Lead – Boosting collaboration through behavioural change

This is ‘Taking the Lead’: the National Association for AONBs (NAAONB) and its partners have guided 37 AONB staff through psychometric profiling, coaching and the forming of Topic Working Groups, to enable behavioural change, and thus move toward a collaborative culture.

KFAS Innovation Programme – A Bespoke Project

KFAS identified a need for a tailored programme, aimed at Kuwaiti private sector executives, to develop innovative future leaders who can generate great ideas to advance corporate management and yield business growth.

Adidas

The Adidas Finance Director completed a series of business coaching sessions incorporating Lumina Spark, Lumina Leader, and Lumina Leader 360.

City & Country

City & Country (C&C) are a development company which re-imagines listed buildings to create exceptional places to live and work. Seeking a solution for their expanding sales team, Lumina Select was bought in.

NG Bailey

In 2017, NG Bailey used Lumina Spark to develop a Leadership, Engagement and Performance training programme for their people.

RCL FOODS

Lumina Learning helped RCL FOODS, the leading food producer in South Africa, to engage and unite its workforce, develop authentic leadership, and drive team collaboration.