Về chúng tôi

Chúng tôi là nhà cung cấp toàn cầu các giải pháp tuyển dụng và phát triển được cá nhân hóa cho các cá nhân, nhóm và tổ chức.

Chúng tôi thiết kế và cung cấp các sản phẩm tiên tiến dựa trên những tài liệu nghiên cứu đo lường tâm lý kỹ thuật số và tích hợp. Chúng tôi cấp chứng nhận cho các nhà đào tạo Lumina Learning và hỗ trợ họ trong cộng đồng các nhà đào tạo toàn cầu, đặc biệt là hướng đến chuyển đổi tổ chức.

Lumina Learning là nhà cung cấp hàng đầu thế giới về trắc nghiệm tâm lý sáng tạo. Từ năm 2009, chúng tôi đã cung cấp các công cụ và chương trình chất lượng và tiên tiến về trắc nghiệm tính cách, trí tuệ cảm xúc, đánh giá năng lực.

Các công cụ tốt nhất của chúng tôi phát triển sự tự nhận thức, tinh thần đồng đội và khả năng lãnh đạo, và là cốt lõi cho nhiều giải pháp tuyển dụng và phát triển con người thành công. Chúng tôi tự hào đã làm việc với Deloitte, Adidas, Marriott Hotels, Dịch vụ y tế quốc gia Anh và những khách hàng thân thiết khác.

Đội ngũ của chúng tôi

Chúng tôi có một đội ngũ những người xuất sắc từ khắp nơi trên thế giới, và chúng tôi yêu những việc chúng tôi đang làm! Không có gì tuyệt vời hơn là được nghe khách hàng phản hồi, "Cảm ơn! Tôi đã cải thiện hiệu năng làm việc nên tôi tự tin sẽ gặt hái thành công hơn."

Tìm hiểu thêm

Cam kết của chúng tôi

Một kích thước không phù hợp với tất cả. Khi hợp tác với chúng tôi, các giải pháp sẽ được cá nhân hoá toàn diện để phù hợp với mỗi người. Chúng tôi sẽ đồng hành và hướng dẫn bạn kiến tạo các kế hoạch tuyển dụng và phát triển hiệu quả nhất.

Tìm hiểu thêm

Nghiên cứu

Các bài đánh giá Lumina Learning tập hợp từ nhiều nghiên cứu chuyên sâu qua hàng thập kỷ về khoa học nhân cách con người tại nơi làm việc. Chúng tôi cũng luôn lắng nghe ý kiến đóng góp! Các giải pháp của chúng tôi tích hợp các nghiên cứu tâm lý mới nhất về việc loại bỏ sự thiên vị, tư duy phản biện và hợp tác.

Tìm hiểu thêm

Giải pháp của chúng tôi

Transforming organisations by transforming people

  • Coaching programmes
  • Sales capabilities
  • Emotional intelligence
  • Leadership development
  • Team and organisational culture-change
  • Recruitment

Tích cực tham gia hội thảo phát triển từ khái niệm Lumina Learning, các cá nhân và đội nhóm tại Adidas Nam Phi có sự chuyển đổi đáng kể thông qua việc tận dụng thế mạnh của nhóm và hợp tác hiệu quả hơn. Cảm ơn sự nỗ lực tuyêt vời của nhóm trong việc nâng cao văn hoá hiệu suất của Adidas Nam Phi!

Tập đoàn Adidas

Tìm hiểu mạng lưới toàn cầu của chúng tôi

Lumina Learning là mạng lưới toàn cầu các chuyên gia và người đào tạo chuyên nghiệp hoạt động ở hơn 40 quốc gia trên toàn thế giới.
Ashford and St Peter’s NHS Foundation Trust

Ashford and St Peter’s Hospitals NHS Foundation Trust Established in 1998 from the merger of the Ashford and St. Peter’s Hospitals, the Trust has been through continuous development and improvement to reach its current position as the largest provider of acute hospital services to Surrey residents. It became a Foundation Trust in December 2010. Ashford

Arab Centre for Entrepreneurship, Innovation, and Leadership

Dr Pharon and ACEIL team (formed, incidentally, from the meeting in the refugee camp) believe that our world needs to provide equal opportunities for everyone forced to leave their homes. Further, that they deserve kindness, compassion and every effort should be made to equip them for their new lives.

How Lumina Learning helped Africa’s Largest Sugar group

Having embarked upon a new Leadership and Employee development programme, Illovo Sugar (Africa’s largest sugar group) turned to Lumina Learning for support.

Shamwari Private Game Reserve, Sanbona Wildlife Reserve

When Shamwari Private Game Reserve and Sanbona Wildlife Reserve sought the help of Liz Burger and Nikki Klinkert they were delighted to be of service. They delivered a Lumina Spark workshop to better identify strengths within the team.

World Food Programme, Kenya

Lantern Training supported WFP Kenya to equip staff with the knowledge, skills, and mindset to build a working culture of respect. Lumina Spark proved to be an indispensable to tool in this endeavour.

The Children’s Society

Thanks to Lumina and the sterling work of Collaborate, The Children’s Society looks forward to a bright future.

Inemmo – Levelling up beyond inequalities, discrimination and poverty (ABP Award Winner)

Inemmo runs a successful ‘levelling up’ leadership development coaching programme with the explicit purpose of supporting young people in inner London, who face inequalities, discrimination of all types, poverty and high levels of crime/unhelpful role-models in their local neighbourhood.

Athena Professional and LawNet (ABP Award Winner)

Athena Professional wove together educational and behavioural psychology with cutting edge learning methodologies, including personalisation and blended learning over a 5-month programme.

Whizz kids

Whizz-Kids Whizz-Kids is a small UK charity that needed to stabilise following a period of expansion and contraction as a result of Big Lottery funding. A new senior team was appointed, including the Director of People and Engagement, whose brief it was to engage a workforce experiencing high turnover and low morale.   Business Need

ALiGN; supporting employment for refugees, people with disabilities and racialised groups (ABP Award Winner)

The ALiGN Project brings technological innovation to help crack the complex problem of continuously higher unemployment in vulnerable populations across refugees, people with disabilities and racialised groups.

Lumina Spark’s Journey to Composure – Finalist in Excellence in Technical Innovation

Our new digital tool has earned us a finalist position in Excellence in Technical Innovation at the upcoming ABP Awards. We hope for good news on the 24th of March when the results will be announced.

Lumina Emotion is a Learning Pool winner and an ABP finalist

The Blended Lumina Emotion Qualification has used learning technologies innovatively to make a unique and innovative contribution to the delivery of our Qualification, which has shaped the L&D Delivery within Lumina Learning and beyond into our practitioner community.

The Best Digital Learning Transformation Programme implemented in response to COVID-19

In terms of design, we used an integrated learning approach.  This approach ensured a comprehensive learning experience, with the right mix of content.

Demonstrating a modern, inclusive and tech-able personality tool used across industry

UWE has partnered with Lumina Learning to offer students an experience of Lumina Spark, demonstrating a modern, inclusive and tech-able personality tool used across industry

Leading in a Crisis

The APAC Leadership community identified the need to be trained virtually on aspects of Leading in a Crisis.

Helping the NHS reduce conflict through mediation

Mediation using Lumina Spark has helped to resolve an eight-year ongoing conflict in a single day.

Creating Successful leadership transitions for Exeltis

The organization had a new business strategy was being implemented with a change in Leadership. The organization wished to consolidate the business and bring in new processes. The leadership team was getting equipped to lead the changes and Reflexion initiated a Leadership Journey Program for them.