For organisations

Nhu cầu của các tổ chức để đáp ứng với tình hình thế giới ngày càng thay đổi đang gia tăng. Bằng cách đặt yếu tố con người lên hàng đầu, bạn có thể chuyển hoá những thay đổi trong tổ chức thành một trải nghiệm trao quyền cho tất cả mọi người. Đó là lý do tại sao Adidas, Brother và những người khác sử dụng giải pháp của chúng tôi để chuyển đổi tổ chức của họ, bằng cách phát triển nguồn nhân lực của họ.
Lumina Learning solutions for organizations
Lumina Learning solutions for organizations

Giải pháp của chúng tôi giúp các tổ chức

Phát triển một nền văn hóa ưu việt nơi nhân viên được truyền cảm hứng thực hiện các cam kết phát triển cá nhân. Thúc đẩy mối quan hệ mạnh mẽ hơn giữa các bên liên quan và tăng cường giao tiếp trong toàn bộ doanh nghiệp. Điều này cho phép doanh nghiệp:

• Tăng cường năng lực kinh doanh và doanh thu
• Kiến tạo các nhà lãnh đạo được trao quyền và làm việc hiệu quả
• Giải phóng tiềm năng của mọi người thông qua các hoạt động huấn luyện và phát triển
• Giảm thiểu tuyển dụng sai lầm tốn kém và tối ưu hóa quá trình tuyển dụng

Thiết kế nơi làm việc tốt nhất

Các giải pháp của Lumina Learning xem nhân viên là yếu tố "human beings/làm người", chứ không phải "human doings/người làm". Phương pháp nhân văn của chúng tôi xem trọng tính toàn diện của nhân viên, tránh gắn nhãn và định kiến lên họ. Các giải pháp này giúp mọi người hiểu thực sự về bản thân cũng như người khác, giúp các tổ chức tạo ra sự thay đổi thực sự thông qua đối thoại có ý nghĩa.

• Giúp nhân viên hòa nhập nhanh và và làm việc hiệu suất cao
• Giúp mỗi cá nhân và đội nhóm hiểu rõ bản thân và đóng góp của họ cho các mục tiêu chung của tổ chức
• Cải thiện tinh thần, sự hài lòng và gắn kết mọi người
Creating the best work places for organisations

Tìm hiểu tất cả các sản phẩm của Lumina Learning

Tìm hiểu mạng lưới toàn cầu của chúng tôi

Lumina Learning là mạng lưới toàn cầu các chuyên gia và người đào tạo chuyên nghiệp hoạt động ở hơn 40 quốc gia trên toàn thế giới.
rcl foods logo
Làm việc trong ngành nhiều năm, tôi thấy phương pháp Lumina Learning rất mới mẻ, sáng tạo và toàn diện. Nó đang trở thành một ngôn ngữ chung, giúp chúng tôi gắn kết văn hóa "Our Way" của RCL FOODS với nhau. Tôi mong muốn được tiếp tục hợp tác với Lumina Learning!

Charmaine Boshoff

Chuyên viên Học tập & Phát triển theo Nhóm, RCL FOODS

Case Studies - 08/03/2023
Women’s Executive Leadership Programme
Lumina Spark Lumina Leader DE&I Diversity&Equality&Inclusivity Leadership Development Women's Leadership

The Women’ s Executive Leadership programme proved a resounding success with a 92% reported their leadership capabilities were enhanced.

Case Studies - 09/12/2022
Heineken Case study
Lumina Spark Inclusivity And Diversity (D&I) Personality Assessment Psychometric

When Heineken needed a psychometric method with diversity and inclusion written into its very DNA, it chose Lumina Learning.

Case Studies - 18/11/2022
Ashford and St Peter’s NHS Foundation Trust
Lumina Spark Individual Development Talent Management And Selection

Ashford and St Peter’s Hospitals NHS Foundation Trust uses Lumina Learning tools for recruitment and onboarding process.

Case Studies - 01/11/2022
Arab Centre for Entrepreneurship, Innovation, and Leadership
Lumina Spark Individual Development Personality Assessment

Dr Pharon delivers personality development training to refugees using Lumina Spark founded ACEIL, a not-for-profit company in the UK.

Case Studies - 18/10/2022
How Lumina Learning helped Africa’s Largest Sugar group
Lumina Spark Coach Lumina Leader Lumina Team Individual Development Leadership Development Team Development

Having embarked upon a new Leadership and Employee development programme, Illovo Sugar turned to Lumina Learning for support.

Case Studies - 14/10/2022
Shamwari Private Game Reserve, Sanbona Wildlife Reserve
Lumina Spark Lumina Journey To Composure Individual Development Team Development

Shamwari Private Game Reserve brings out different personality styles in different personas with Lumina Spark.

Case Studies - 28/09/2022
World Food Programme, Kenya
Lumina Spark Lumina Leader Inclusivity And Diversity (D&I) Individual Development Team Development

World Food Programme, Kenya promoting diverse and inclusive workplace by raising self awareness with Lumina Spark

Case Studies - 21/09/2022
The Children’s Society
Lumina Spark Lumina Select Team Development

TCS with its self-awareness tools ensures skills within Senior leadership team and works towards team development.

Case Studies - 05/04/2022
Inemmo – Levelling up beyond inequalities, discrimination and poverty (ABP Award Winner)
Lumina Spark Inclusivity And Diversity (D&I) Leadership Development

Inemmo provides leadership development solutions and executive coaching that improves leadership performance are designed to prepare leaders.

Case Studies - 30/03/2022
Athena Professional and LawNet (ABP Award Winner)
Lumina Spark Lumina Spark Coach Awards Digital Transformation

Athena Professional provides services including learning and development solutions and uses psychological tools to promote a growth mindset and open up thinking about transformational client services of the future.

Case Studies - 18/02/2022
Whizz kidz
Lumina Spark Inclusivity & Diversity (D&I) Individual Development Personality Assessment Team Development

Whizz-Kidz applies Lumina Spark as the key personality assessment solution for individual & team development.

Case Studies - 16/02/2022
ALiGN; supporting employment for refugees, people with disabilities and racialised groups (ABP Award Winner)
Lumina Spark Individual Development Leadership Development Talent Management & Selection

The ALiGN Project uses Lumina Learning’s online psychometric tools in supporting employment for underrepresented groups.

Case Studies - 21/12/2021
Lumina Spark’s Journey to Composure – Finalist in Excellence in Technical Innovation
Lumina Spark Lumina Journey To Composure Individual Development Team Development

Journey to Composure – most powerful virtual tool for personal development helps organisations unleash the full potential of their people.

Case Studies - 01/12/2021
Lumina Emotion is a Learning Pool winner and an ABP finalist
Lumina Emotion Awards Digital Transformation

Lumina Emotion – an ABP finalist is a digital learning programme – Showcasing Lumina Emotion Virtual Blended Qualification.

Case Studies - 23/11/2021
The Best Digital Learning Transformation Programme implemented in response to COVID-19
Lumina Spark Awards Digital Transformation

Lumina Learning implements digital learning transformation programme thus helping organisations to transform one human at a time

Case Studies - 23/11/2021
Demonstrating a modern, inclusive and tech-able personality tool used across industry
Lumina Spark Digital Transformation Individual Development

UWE Bristol has partnered with Lumina Learning uses Lumina Spark as a personality tool to support student learning and self development. ­

Case Studies - 18/10/2021
Leading in a Crisis
Lumina Leader Leadership Development

The APAC Leadership community identified the need to be trained on aspects of Leading in a Crisis uses Leader 360 for self-assessment.

Skip to content