Làm việc nhóm online

Ảnh hưởng

Khi các tổ chức gặp phải sự gián đoạn trên quy mô toàn cầu, nhu cầu để các nhóm làm việc có thể tương tác một cách sáng tạo và chủ động là điều tối quan trọng. Làm việc theo nhóm ảo giúp các nhóm vượt qua thử thách này bằng cách mở khóa sự đổi mới với mục đích chung.

Dành cho ai?

Virtual Teamwork is a highly effective solution and catalyst for enhanced team performance. Whether a new team that has been thrust into remote working at short notice, or a deeply experienced team simply looking to take its performance to another level, Virtual Teamwork will unlock the true potential of everybody.

Your team will become highly adaptable and better able to respond to future black swan challenges, whether virtual or face-to-face.

You’ll learn to balance the ability to change and move quickly with a grounded sense of accountability and follow-through, empowering your people, teams and leaders to perform at their best when you most need them.

Virtual Teamwork works whatever your challenge:
1. You are a team facing disruption, looking for a new focus and shared purpose.
2. You or your team have never worked remotely before and need to learn fast.
3. You have mixed experiences of virtual working in the team and quickly need to share best practice.
4. You are already an effective virtual team who wants to up their game and take their performance and relationships to another level.

1.

Use the Team Viewer to interactively explore the team's virtual personality

2.

Xem nhanh đội nhóm thay đổi như thế nào khi đối mặt với áp lực

3.

Học cách giao tiếp hiệu quả khi thành viên đến từ nhiều nơi khác nhau

4.

Áp dụng ngay kiến thức vừa học được cho nhóm và cho bản thân

Hoạt động thế nào

An action-packed three-hour session, masterfully facilitated, to uncover individual and team behaviours using the Lumina Spark Mandala. The team’s collective response to pressure is explored and discussed, resulting in an actionable team charter designed to improve performance. All team members explore their interpersonal dynamics, facilitated by the Lumina Splash App, and make practical commitments to each other to enhance their relationships.

Wherever the team is based, they will benefit from access to the Lumina Learning Experience Platform, which helps them record their development objectives and draw on a variety of engaging e-learning resources. Our virtual facilitators customise and apply the Virtual Teamwork framework to shape the team’s own unique journey to high performance.

1.
Qua sự thấu hiểu sâu sắc về những điểm mạnh và điểm yếu được chia sẻ của nhóm, mọi người sẽ cam kết cho sự phát triển của cá nhân và doanh nghiệp
2.
Ngôn ngữ đầy cảm hứng nhưng thiết thực của mô hình Lumina Spark giúp nhóm đánh giá cao sự đa dạng
3.
Nhóm làm việc hiệu quả hơn nhờ kết nối hơn, giao tiếp tốt hơn và cùng hướng về mục tiêu chung
4.
Mỗi người khám phá tác động của môi trường làm việc online đối với bản thân và nhóm

Là Cái Gì?

Xây dựng sự hòa hợp

Đánh giá cao sự đa dạng

Nâng cao sự hợp tác

Xây dựng sự hòa hợp

Việc xây dựng nhóm mà các thành viên ở xa về mặt địa lý chưa bao giờ được cá nhân hóa như thế này - Lumina Learning đã đi xa hơn là chỉ làm cho các buổi học online trở nên quen thuộc, thú vị và tương tác nhiều hơn

Dr Jeremy Rowson

CEO CE Turner

Tìm hiểu tất cả các sản phẩm của Lumina Learning