Voor teams

We helpen mensen samen te brengen door de barrières tussen hen te verkleinen en meer authentieke verbindingen mogelijk te maken. Ons innovatieve model maakt het gemakkelijk voor teams om de verschillende perspectieven van mensen te begrijpen en te omarmen. Door dit te doen stimuleren we wat echt van belang is in goed presterende teams:
• Uitgelijnde visie
• Benutten van onderlinge verschillen
• Gedreven samenwerking
Lumina Learning solutions for teams
team image highlight showing team at work

Herkennen van teamuitdagingen

We werken met de beste bedoelingen. Maar vaak kunnen deadlines en druk om met verschillende persoonlijkheden te werken ons uitdagen. Dit, in combinatie met de moderne werkplektrend voor meer virtuele teams, werken op afstand en minder face-to-face interactie, verhoogt de waarde van Lumina Learning teamoplossingen.
Principles of team solutions

Principes van teamoplossingen

De oplossingen van Lumina Learning geven een visuele weergave van de persoonlijkheden van teamleden, hun competenties en hoe ze op elkaar inwerken. Door herkennings- en speed-reading vaardigheden zorgen we voor meer begrip en samenwerking. Met grotere teamcohesie verandert conflict in een kans voor een creatieve en constructieve dialoog. Als gevolg hiervan worden teams meer verantwoordelijk en ondersteunend, waarderen ze elkaars verschillen en creëren ze samen succes.
Where we assist clients create team solutions

Wat zijn de typische problemen van klanten die we helpen oplossen?

• Interne politiek en conflict escalaties
• Uitval van klanten en relaties
• Onderpresteren op individueel of teamniveau
• Gebrek aan teamcohesie of samenwerking
• Slechte communicatie tussen teams
• Cultuurbotsingen tussen verschillende teams
• Teams die worden geleid met een lage emotionele competentie
• Gebrek aan team diversiteit
• Lack of team diversity
Benefits of Lumina Learning for teams

Voordelen van Lumina Learning team oplossingen

• Een verbeterde teamdynamiek
• Het stimuleren van organisatie brede communicatie, waardoor een collegiale geest ontstaat
• Teams snel ontwikkelen van forming, storming, norming naar performing
• Betere verbinding tussen teamleden
• Versterking van individuele en team afspraken
• De teamcultuur afstemmen op visie, missie en waarden

Maak kennis met alle producten van de Lumina Learning familie

Zie ons wereldwijde netwerk

Lumina Learning is een wereldwijd netwerk van professionals en practitioners die actief zijn in meer dan 40 landen over de hele wereld.
lixil logo
Door persoonlijke kenmerken in communicatie actiever te benoemen, hebben teamleden meer inzicht gekregen in de manier waarop anderen praten en werken en hebben ze zich ingespannen om een betere verstandhouding met elkaar op te bouwen.

LIXIL Japan