Run From
All countries/territories
All countries/territories Australia Belgium Brazil Canada China Czech Republic Denmark Estonia France Germany Ghana Greece Hong Kong Hungary India Indonesia Ireland Israel Japan Kenya tvia thuania xembourg Malaysia Mexico Netherlands New Zealand Nigeria Poland Portugal Singapore Slovakia Slovenia South Africa Sweden Taiwan Tanzania Uganda United Arab Emirates United Kingdom United States Vietnam
All languages
All languages Dansk Deutsch English Español Français Magyar Nederlands Polski Slovenčina Tiếng עברית 中文 日本語 简体中文
Filter by product
All
Lumina Spark
Lumina Emotion
Lumina Select
Lumina Leader
Lumina Team
Lumina Sales
Other
Virtual Events
Marketing Events
Name Sites Dates Dates and Title
July
1 Jul - 13 Août

Certifikácia Lumina Spark a Team

Staňte sa konzultantom na našu psychometriu novej generácie!

 

Pripojte sa aj vy ku globálnej sieti skúsených expertov a certifikovaných konzultantov, ktorí pôsobia už vo viac ako v 40 krajinách sveta.

Absolvujte certifikačný program pre nástroj Lumina Spark, ktorého súčasťou je aj Lumina Team, staňte sa certifikovaným konzultantom Lumina Learning.

 

Osobnostný portrét Lumina Spark inšpiruje ľudí, aby rozvíjali svoje zručnosti – adaptabilitu, obratnosť, otvorenosť voči rozvoju, spoluprácu, autentickosť a schopnosť viesť seba aj ostatných.

 

V jednom nástroji sa spájajú tri pohľady, ktoré popisujú vašu prirodzenú, každodennú a prehnanú osobnosť, čo prináša komplexnosť a porozumenie dynamiky nášho správania.

 

Cena: 2 200€ (bez DPH)

 

 

Pre koho je certifikácia určená?

 

 

August
September
Plán certifikácie Lumina Sales
25 Sep - 7 Oct

Certifikácia Lumina Sales

Staňte sa „Lumina Learning Client Pracititoner“ s finančnou podporou z národného projektu!

 

Client practitionerom sa môžu stať zamestnanci v organizáciách, ktorí sa zaoberajú rozvojom ľudských zdrojov – L&D, HR, interní lektori, koučovia a konzultanti.

 

Pripojte sa aj vy ku globálnej sieti skúsených expertov a certifikovaných konzultantov, ktorí pôsobia už vo viac ako v 40 krajinách sveta.

 

Absolvujte certifikačný program pre nástroj Lumina Sales, staňte sa certifikovaným konzultantom Lumina Learning.

 

Lumina Sales sa zameriava na rozvoj predajných schopností a zlepšenie predajného procesu. Používa psychometrické profily na identifikáciu silných a slabých stránok jednotlivých predajcov, čo umožňuje personalizovaný prístup k ich rozvoju.

 

Pomáha predajcom pochopiť ich vlastný štýl predaja a preferencie, rovnako ako preferencie a potreby ich zákazníkov. To vedie k efektívnejšiemu a úspešnejšiemu predajnému procesu, lepšiemu budovaniu vzťahov so zákazníkmi a zvýšeniu predajov.

 

Cena pre client practitioner: 900 € (vrátane DPH)*

 

*Platí len pre občanov Slovenskej republiky!

 

 

Pre koho je certifikácia určená?

 

 

October
4 Oct - 19 Nov

Certifikácia Lumina Spark

Staňte sa „Lumina Learning Client Pracititoner“ s finančnou podporou z národného projektu!

 

Client practitionerom sa môžu stať zamestnanci v organizáciách, ktorí sa zaoberajú rozvojom ľudských zdrojov – L&D, HR, interní lektori, koučovia a konzultanti.

 

Pripojte sa aj vy ku globálnej sieti skúsených expertov a certifikovaných konzultantov, ktorí pôsobia už vo viac ako v 40 krajinách sveta.

 

Absolvujte certifikačný program pre nástroj Lumina Spark, ktorého súčasťou je aj Lumina Team, staňte sa certifikovaným konzultantom Lumina Learning.

 

Osobnostný portrét Lumina Spark inšpiruje ľudí, aby rozvíjali svoje zručnosti – adaptabilitu, obratnosť, otvorenosť voči rozvoju, spoluprácu, autentickosť a schopnosť viesť seba aj ostatných.

 

V jednom nástroji sa spájajú tri pohľady, ktoré popisujú vašu prirodzenú, každodennú a prehnanú osobnosť, čo prináša komplexnosť a porozumenie dynamiky nášho správania.

 

Cena pre client practitioner: 900 € (vrátane DPH)*

 

*Platí len pre občanov Slovenskej republiky!

 

 

Pre koho je certifikácia určená?

8 Oct - 28 Oct

Certifikácia Lumina Leader

Staňte sa „Lumina Learning Client Pracititoner“ s finančnou podporou z národného projektu!

 

Client practitionerom sa môžu stať zamestnanci v organizáciách, ktorí sa zaoberajú rozvojom ľudských zdrojov – L&D, HR, interní lektori, koučovia a konzultanti.

 

Pripojte sa aj vy ku globálnej sieti skúsených expertov a certifikovaných konzultantov, ktorí pôsobia už vo viac ako v 40 krajinách sveta.

Absolvujte certifikačný program pre nástroj Lumina Leader a staňte sa certifikovaným konzultantom Lumina Learning.

 

Tento nástroj je určený na pomoc jednotlivcom a organizáciám pri identifikácii a rozvoji kľúčových líderských kvalít a správania. Lumina Leader je založený na moderných psychometrických princípoch a ponúka komplexný pohľad na líderské štýly a efektívnosť.

 

Lumina Leader je teda cenným nástrojom pre jednotlivcov aj organizácie, ktoré sa snažia posilniť a rozvíjať líderské schopnosti, podporovať efektívne vedenie a dosahovať lepšie organizačné výsledky.

 

Cena pre client practitioner: 900 € (vrátane DPH)*

 

*Platí len pre občanov Slovenskej republiky!

 

 

Pre koho je certifikácia určená?

November
11 Nov - 9 Déc

Certifikácia Lumina Select

Staňte sa „Lumina Learning Client Pracititoner“ s finančnou podporou z národného projektu!

 

Client practitionerom sa môžu stať zamestnanci v organizáciách, ktorí sa zaoberajú rozvojom ľudských zdrojov – L&D, HR, interní lektori, koučovia a konzultanti.

 

Pripojte sa aj vy ku globálnej sieti skúsených expertov a certifikovaných konzultantov, ktorí pôsobia už vo viac ako v 40 krajinách sveta.

 

Absolvujte certifikačný program pre nástroj Lumina Select a staňte sa certifikovaným konzultantom Lumina Learning.

 

Lumina Select sa zameriava na posudzovanie a identifikáciu silných stránok, hodnôt a motivácií jednotlivca, čo umožňuje presnejšie a efektívnejšie nasadzovanie zamestnancov do vhodných rolí v rámci organizácie.

 

Lumina Select je teda užitočným nástrojom pre organizácie, ktoré sa snažia optimalizovať výber zamestnancov a podporovať ich osobnostný a profesionálny rozvoj.

 

 

 

Cena pre client practitioner: 900 € (vrátane DPH)*

 

*Platí len pre občanov Slovenskej republiky!

 

 

Pre koho je certifikácia určená?

December
January
13 Jan - 11 Fév

Certifikácia Lumina Emotion

Staňte sa „Lumina Learning Client Pracititoner“ s finančnou podporou z národného projektu!

 

Client practitionerom sa môžu stať zamestnanci v organizáciách, ktorí sa zaoberajú rozvojom ľudských zdrojov – L&D, HR, interní lektori, koučovia a konzultanti.

 

Pripojte sa aj vy ku globálnej sieti skúsených expertov a certifikovaných konzultantov, ktorí pôsobia už vo viac ako v 40 krajinách sveta.

Absolvujte certifikačný program pre nástroj Lumina Emotion a staňte sa certifikovaným konzultantom Lumina Learning.

 

Tento nástroj pomáha jednotlivcom lepšie rozpoznať, vyjadrovať a riadiť svoje emócie, ako aj pochopiť a reagovať na emócie ostatných. Lumina Emotion je založená na moderných psychometrických princípoch a poskytuje detailnú analýzu emocionálnych schopností.

 

Lumina Emotion je cenným nástrojom pre jednotlivcov aj organizácie, ktorí sa snažia posilniť emocionálnu inteligenciu, zlepšiť interpersonálne vzťahy a podporovať celkový osobný a profesionálny rozvoj.

 

Cena pre client practitioner: 900 € (vrátane DPH)*

 

*Platí len pre občanov Slovenskej republiky!

 

 

Pre koho je certifikácia určená?