Dành cho Nhóm

Chúng tôi giúp gắn kết mọi người lại với nhau bằng cách giảm các rào cản và kết nối với nhau chân thành hơn. Mô hình sáng tạo của chúng tôi giúp mọi người dễ hiểu nhau và thông cảm với quan điểm khác biệt của nhau. Bằng cách đó, chúng tôi thúc đẩy những gì thật sự quan trọng mang lại hiệu quả cho nhóm:

• Tận tâm thực hiện tầm nhìn chung

• Quyết tâm tập trung vào quá trình hợp tác
Lumina Learning solutions for teams
team image highlight showing team at work

Nhận ra những thách thức nhóm

Chúng ta làm việc với sự tập trung cao nhất. Nhưng thường thì thời hạn công việc và áp lực khi làm việc với những tính cách khác nhau có thể thách thức chúng ta. Tất cả điều đó cùng với xu hướng nơi làm việc hiện nay là trực tuyến, làm việc từ xa và ít tương tác trực tiếp hơn, giúp nâng cao giá trị các giải pháp nhóm của Lumina Learning.
Principles of team solutions

Nguyên tắc giải pháp nhóm

Các giải pháp của Lumina Learning thể hiện trực quan về tính cách của các thành viên trong nhóm, năng lực của họ và cách họ ảnh hưởng nhau. Với kỹ năng xây dựng mối quan hệ và kỹ năng đọc nhanh, chúng tôi giúp họ thấu hiểu và hợp tác tốt hơn. Khi nhóm gắn kết hơn, xung đột sẽ trở thành cơ hội cho đối thoại cởi mở sáng tạo và mang tính xây dựng. Do đó, các đội nhóm trở nên có trách nhiệm và hỗ trợ nhau hơn, tôn trọng sự khác biệt của nhau và cùng nhau tạo ra thành công.
Where we assist clients create team solutions

Các vấn đề điển hình chúng tôi giúp khách hàng giải quyết là gì?

• Chính trị và xung đột nội bộ trở nên gay gắt
• Phá vỡ các mối quan hệ và khách hàng
• Hiệu suất thấp ở cấp độ cá nhân hoặc nhóm
• Thiếu sự gắn kết và hợp tác nhóm
• Giao tiếp giữa các nhóm kém
• Xung đột văn hóa giữa các nhóm với nhau
• Thử thách khi mới hòa nhập nhóm
• Các nhóm được lãnh đạo bởi người có chỉ số cảm xúc thấp
• Thiếu sự đa dạng nhóm
Benefits of Lumina Learning for teams

Lợi ích của Lumina Learning cho giải pháp nhóm

• Tăng tính năng động cho nhóm
• Phá vỡ cái tôi giữa các phòng ban, tạo ra tinh thần đồng đội cao
• Cải tiến qui trình nhanh hơn từ hình thành, chất vấn, chuẩn hóa, và thi hành
• Sự gắn kết nhóm cao hơn
• Tăng cường sự gắn kết giữa các cá nhân và tập thể với nhau
• Kết nối văn hóa nhóm với tầm nhìn, sứ mệnh và giá trị

Tìm hiểu tất cả các sản phẩm của Lumina Learning

Tìm hiểu mạng lưới toàn cầu của chúng tôi

Lumina Learning là mạng lưới toàn cầu các chuyên gia và người đào tạo chuyên nghiệp hoạt động ở hơn 40 quốc gia trên toàn thế giới.
lixil logo
Bằng cách tham khảo các đặc điểm tính cách trong giao tiếp một cách tích cực hơn, các thành viên trong nhóm hiểu hơn về cách nói chuyện và làm việc của nhau và cố gắng xây dựng quan hệ hòa hợp và tốt đẹp hơn với nhau.

LIXIL Japan

Case Studies - 08/03/2023
Women’s Executive Leadership Programme
Lumina Spark Lumina Leader DE&I Diversity&Equality&Inclusivity Leadership Development Women's Leadership

The Women’ s Executive Leadership programme proved a resounding success with a 92% reported their leadership capabilities were enhanced.

Case Studies - 09/12/2022
Heineken Case study
Lumina Spark Inclusivity And Diversity (D&I) Personality Assessment Psychometric

When Heineken needed a psychometric method with diversity and inclusion written into its very DNA, it chose Lumina Learning.

Case Studies - 18/11/2022
Ashford and St Peter’s NHS Foundation Trust
Lumina Spark Individual Development Talent Management And Selection

Ashford and St Peter’s Hospitals NHS Foundation Trust uses Lumina Learning tools for recruitment and onboarding process.

Case Studies - 01/11/2022
Arab Centre for Entrepreneurship, Innovation, and Leadership
Lumina Spark Individual Development Personality Assessment

Dr Pharon delivers personality development training to refugees using Lumina Spark founded ACEIL, a not-for-profit company in the UK.

Case Studies - 18/10/2022
How Lumina Learning helped Africa’s Largest Sugar group
Lumina Spark Coach Lumina Leader Lumina Team Individual Development Leadership Development Team Development

Having embarked upon a new Leadership and Employee development programme, Illovo Sugar turned to Lumina Learning for support.

Case Studies - 14/10/2022
Shamwari Private Game Reserve, Sanbona Wildlife Reserve
Lumina Spark Lumina Journey To Composure Individual Development Team Development

Shamwari Private Game Reserve brings out different personality styles in different personas with Lumina Spark.

Case Studies - 28/09/2022
World Food Programme, Kenya
Lumina Spark Lumina Leader Inclusivity And Diversity (D&I) Individual Development Team Development

World Food Programme, Kenya promoting diverse and inclusive workplace by raising self awareness with Lumina Spark

Case Studies - 21/09/2022
The Children’s Society
Lumina Spark Lumina Select Team Development

TCS with its self-awareness tools ensures skills within Senior leadership team and works towards team development.

Case Studies - 05/04/2022
Inemmo – Levelling up beyond inequalities, discrimination and poverty (ABP Award Winner)
Lumina Spark Inclusivity And Diversity (D&I) Leadership Development

Inemmo provides leadership development solutions and executive coaching that improves leadership performance are designed to prepare leaders.

Case Studies - 30/03/2022
Athena Professional and LawNet (ABP Award Winner)
Lumina Spark Lumina Spark Coach Awards Digital Transformation

Athena Professional provides services including learning and development solutions and uses psychological tools to promote a growth mindset and open up thinking about transformational client services of the future.

Case Studies - 18/02/2022
Whizz kidz
Lumina Spark Inclusivity & Diversity (D&I) Individual Development Personality Assessment Team Development

Whizz-Kidz applies Lumina Spark as the key personality assessment solution for individual & team development.

Case Studies - 16/02/2022
ALiGN; supporting employment for refugees, people with disabilities and racialised groups (ABP Award Winner)
Lumina Spark Individual Development Leadership Development Talent Management & Selection

The ALiGN Project uses Lumina Learning’s online psychometric tools in supporting employment for underrepresented groups.

Case Studies - 21/12/2021
Lumina Spark’s Journey to Composure – Finalist in Excellence in Technical Innovation
Lumina Spark Lumina Journey To Composure Individual Development Team Development

Journey to Composure – most powerful virtual tool for personal development helps organisations unleash the full potential of their people.

Case Studies - 01/12/2021
Lumina Emotion is a Learning Pool winner and an ABP finalist
Lumina Emotion Awards Digital Transformation

Lumina Emotion – an ABP finalist is a digital learning programme – Showcasing Lumina Emotion Virtual Blended Qualification.

Case Studies - 23/11/2021
The Best Digital Learning Transformation Programme implemented in response to COVID-19
Lumina Spark Awards Digital Transformation

Lumina Learning implements digital learning transformation programme thus helping organisations to transform one human at a time

Case Studies - 23/11/2021
Demonstrating a modern, inclusive and tech-able personality tool used across industry
Lumina Spark Digital Transformation Individual Development

UWE Bristol has partnered with Lumina Learning uses Lumina Spark as a personality tool to support student learning and self development. ­

Case Studies - 18/10/2021
Leading in a Crisis
Lumina Leader Leadership Development

The APAC Leadership community identified the need to be trained on aspects of Leading in a Crisis uses Leader 360 for self-assessment.