Lumina Leader

Lãnh đạo theo cách của riêng bạn. Lumina Leader mang đến cho các nhà điều hành sự hiểu biết sâu sắc về phong cách lãnh đạo tự nhiên của họ. Nó cho họ thấy cách lãnh đạo tự tin và đích thực, đồng thời học cách hài hòa phong cách lãnh đạo của họ với nhân viên và tổ chức.
Lumina leader logo
woman leading development workshop lumina splash leader

Để làm gì?

Lumina Leader increases participants' awareness of their own unique leadership style and shows them how to lead naturally and with authenticity. It is focused on four balanced domains of leadership: Leading with Drive, Leading to Deliver, Leading through People and Leading with Vision. Peer feedback with the optional Lumina Leader 360 review gives leaders the opportunity to see themselves through others' eyes and observe the real impact of their leadership style.

One size does not fit all and customisability is key to working on leadership solutions. That’s why the Leader Self and Leader 360 Rater questionnaires can be can easily customised by length and development areas to focus on. 
lumina learning lumina leader workplace leader giving talk to colleagues in workshop or meeting

Mỗi người có thể là nhà lãnh đạo trong chức danh nhưng không thể hiện mẫu mực người lãnh đạo. Theo báo cáo Đầu tư con người/TBR năm 2015, chi phí quản lý con người không hiệu quả là 84 tỷ bảng mỗi năm chỉ riêng ở Anh. Đồng thời, đây là thời gian thử thách cho lãnh đạo. Các nhà lãnh đạo phải đối mặt với nhu cầu gắn kết, một cuộc sống làm việc áp lực cao và tiếp xúc với nhiều bên liên quan với các yêu cầu rộng lớn.

lumina learning lumina leader female leader looking confident in office workplace

Lumina Leader cung cấp cho các nhà lãnh đạo những thông tin khó nơi nào có được. Nó cho thấy một góc nhìn chính xác về phong cách lãnh đạo độc đáo của họ. Nó cũng chỉ ra các trở ngại và các điểm mù và đề xuất các biện pháp phòng tránh. Lumina Leader tăng khả năng tự nhận thức, khả năng ra quyết định và sự tự tin lãnh đạo trong thời đại ngày càng cạnh tranh và hay biến đổi như ngày nay.

Hiểu tính cách quyết định phong cách lãnh đạo của bạn như thế nào

Hãy tự tin vào phong cách lãnh đạo đích thực của bạn

Tìm hiểu cách tối đa hóa điểm mạnh lãnh đạo trong môi trường làm việc online của bạn và loại bỏ những hạn chế

Phát triển quản lý cấp cao để tăng thêm giá trị đích thực cho tổ chức

Lợi ích là gì?

Lumina Leader, and the optional 360 review, allows leaders to tackle their career blockers, become more versatile and resilient when leading in times of change, and motivate people to become high performers.

You can customise projects for ease of rollout across both questionnaire size and purpose. For Larger projects with many leaders involved, often a shorter questionnaire is preferred that means these projects reach 100% completion on the questionnaire from every leader, ensuring a smooth and easy rollout of your solution. Likewise, the questionnaires can be chosen to focus on exclusively effective leadership or ineffective leadership, meaning that leaders never have to spend longer than required to participate in solutions and every question targets your precise development purpose. The choice is yours.
lumina leader circle image man leading meeting at work
1.
Tăng khả năng phục hồi trong giai đoạn của những thay đổi và không chắc chắn
2.
Thúc đẩy và trao quyền cho người khác hướng tới một tầm nhìn chung
3.
Dễ tùy chỉnh hơn để đáp ứng các nhu cầu công việc khác nhau
4.
Nâng cao tinh thần và giảm tỉ lệ luân chuyển nhân viên

Các đặc điểm chính

Lãnh đạo đích thực

Tăng sự ảnh hưởng

Đạt được cam kết

Đạt được mục tiêu

gmg radio logo
Hành trình Tăng tốc cùng với Lumina Leader đã tạo ra một tác động sâu sắc và lâu dài đối với nhân viên và văn hóa của GMG Radio. Những người tham gia đã phát triển sự nghiệp và thăng chức lên vị trí cao hơn.

Sharon Green

Giám đốc Học tập và Phát triển tại GMG Radio

Tìm hiểu tất cả các sản phẩm của Lumina Learning