Illovo: 6 krajów. 30,000 pracowników

Po rozpoczęciu nowego programu rozwoju liderów i pracowników, Illovo Sugar (największa afrykańska grupa cukrownicza) zwróciła się o wsparcie do Luminy Learning.

Illovo jest spółką zależną Associated British Foods, międzynarodowego giganta żywności i handlu detalicznego, który osiąga przychody 15,8 mld funtów, zatrudnia 138 000 pracowników i prowadzi działalność w 52 krajach w Europie, południowej Afryce, obu Amerykach, Azji i Australii.

Wyzwanie

Angela Eustache z chęcią przystąpiła do pracy rozpoczynając od kierownictwa najwyższego szczebla w Malawi i RPA.

Szybko okazało się, że Lumina Learning ma wiele do zaoferowania Illovo Sugar. Zdecydowano więc, że Lumina Spark będzie odtąd głównym narzędziem wzmacniającym przywództwo, efektywność zespołów i poprawę wyników w 6 krajach: Malawi, RPA, Mozambiku, Tanzanii, Eswatini i Zambii.

Programem rozwojowym Luminy objęto jak dotąd 420 liderów. Poprawa samoświadomości, zrozumienia współpracowników i produktywności była niezwykła.

Illovo Africa embarked upon a programme to level-up leadership development and to improve teamwork.

Po gruntownej restrukturyzacji Illovo Africa wprowadziła program mający na celu podniesienie poziomu przywództwa i poprawę pracy zespołowej. Program dedykowany wszystkim liderom od poziomu średniego szczebla zarządzania wzwyż miał na celu poprawić:

  • Przywództwo
  • Samoświadomość
  • Współpracę

Lumina Spark pasowała idealnie do tego przedsięwzięcia.

Osoby decyzyjne były zdania, że najlepiej będzie rozpocząć projekt z zespołem pilotażowym, a “królikiem doświadczalnym” został zarząd Illovo Malawi.

Współpracując z dyrektorem zarządzającym i zespołem wsparcia biznesowego pod dowództwem Carryn Tennant, Angela Eustace z Luminy Learning zaprojektowała program rozwojowy. W jakim celu? Po prostu, aby zbudować zespół doskonały.

Pierwszym krokiem było znalezienie sposobów na poprawę komunikacji i dynamiki zespołu. Zarząd uznał, że Lumina będzie najlepszą metodą, aby to osiągnąć.

Pierwsza sesja przebiegła nadzwyczaj dobrze, a kolejne sesje zespołowe dały kolejne okazje do zmiany sposobu myślenia i podejścia zespołu.

Wyniki

Angela Eustace uczyniła Luminę Spark częścią strategii personalnej Illovo, opracowując moduły poświęcone wyłącznie efektywności zespołów. Pracowała ze wszystkimi szczeblami hierarchii, od zarządu po najmłodszych pracowników.

Zorganizowała kilka sesji Lumina Spark Team Viewer, jako część procesu ustalania celów na nowy rok, które okazały się bardzo praktyczne dla wszystkich zainteresowanych.
Następnie wybrano najbardziej obiecujących pracowników (crème de la crème Illovo Africa) i poproszono ich o wypełnienie kwestionariusza “Lumina Spark”, po czym przeprowadzono warsztat “Zarządzanie sobą i zespołami” z wykorzystaniem portretów Lumina Spark.

Celem było sprawienie, aby Lumina Spark stała się wspólnym językiem w organizacji i ułatwiła tworzenie kultury wspierającej innowacyjność, zwinność i efektywność.

Musiało to być też skalowalne i zrównoważone – to nie małe przedsięwzięcie. Aby sprostać zadaniu, certyfikowano 4 wewnętrznych trenerów na Praktyków Luminy.

W perspektywie krótkoterminowej głównym celem było pogłębienie samoświadomości każdego lidera Illovo w Afryce. Angela Eustace odniosła sukces, szkoląc 200 liderów.

W dłuższej perspektywie pomysł zakłada wprowadzenie Luminy Spark w całej firmie. Dotychczas projekt “Lumina Spark Leadership Journey” objął 420 liderów w Afryce.

Liczono na to, że Illovo odnotuje poprawę zaangażowania w swojej corocznej ankiecie zaangażowania i rzeczywiście tak się stało. Nastąpiła wyraźna poprawa wyników osobistych i zespołowych. Liderzy uzyskali doskonałe wyniki w swoich rocznych ocenach pracy. Ponadto Lumina Spark odegrała kluczową rolę pomagając zespołowi kierowniczemu w osiągnięciu jego rocznych celów.

Włączenie podejścia Luminy do biznesu istotnie pomogło liderom pracować bardziej efektywnie, a to z kolei miało korzystny wpływ na innych.

Apetyt na Luminę nie osłabł. Obecnie Angela Eustace wprowadza cyfrowego Spark Coacha, aby jak najwięcej skorzystać z doświadczenia Luminy Learning.


See our global network

Lumina Learning is a global network of skilled experts and Practitioners operating in more than 40 countries all over the world.
8
4

Find your nearest expert

Lumina Learning is a global network of skilled experts and Practitioners operating in more than 40 countries all over the world.