Why Lumina Learning?

W Luminie Learning wierzymy, że wnikliwy rozwój osobisty pomaga stać się bardziej elastycznymi i budować dobre relacje osobiste i zawodowe.

Powstaliśmy, aby zaoferować alternatywę dla przestarzałych, stereotypowych testów osobowości, które ograniczają rozwój osobisty. Tworzymy humanistyczną i inkluzywną psychometrię, która ujawnia pełną głębię dynamicznej osobowości ludzi.

Nasze narzędzia nowej generacji, unikając typologii, etykietowania i szufladkowania, pomogą ci zatrudnić odpowiednich ludzi, przyśpieszyć ich rozwój osobisty i dokonać transformacji w twojej organizacji.

Gdzie psychologia biznesu spotyka się z technologią

Jesteśmy pionierami innowacyjnej psychometrii, która łączy najnowocześniejszą technologię z wieloletnimi badaniami nad osobowością i wydajnością. Od kolorowych portretów po praktyczne aplikacje, nasze narzędzia pomagają ludziom dowiedzieć się, kim są, poprawić ich samoświadomość i zmienić ich zachowania. Nasze humanistyczne rozwiązania w zakresie selekcji i rozwoju przyspieszają rozwój emocjonalny, relacyjny i przywódczy, umożliwiając naszym klientom sukces na rynku.

Co oferujemy?:

Dostęp do zaawansowanej metodologii wspieranej przez szeroką gamę narzędzi i profili, które są podstawą najlepszych w swojej klasie rozwiązań

Indywidualne rozwiązania selekcyjne, które obniżają koszty przy jednoczesnym zwiększeniu zaangażowania i retencji pracowników.

Innowacyjne rozwiązania rozwojowe, które wspierają rozwój osobisty, poprawiają skuteczność zespołów i wzmacniają transformacyjnych liderów

Zaangażowanie globalnej społeczności ekspertów, doradców i trenerów oraz transfer ich umiejętności

See our global network

Lumina Learning is a global network of skilled experts and Practitioners operating in more than 40 countries all over the world.
8

Dlaczego działa?:

Dzięki psychometrii nowej generacji metodologia Luminy Learning buduje samoświadomość i świadomość innych we właściwy sposób, w sposób godny XXI wieku!
1.
Przyjmując humanistyczne podejście i postrzegając ludzi jako "human beings", a nie "human doings", nasi praktycy pomagają organizacjom poprawiać wyniki poprzez rozwój ludzi.
2.
Cała twoja osobowość, bez uprzedzeń. Bez etykietowania, bez szufladkowania i bez stereotypów — dajemy ludziom narzędzia do zrozumienia całego ich sposobu bycia; do odkrywania ich potencjału bez ograniczeń.
3.
Unikanie fałszywych dychotomii. Nie jesteś po prostu ekstrawertykiem lub introwertykiem, nie jesteś tylko myślicielem lub tylko uczuciowcem. W przeciwieństwie do innych narzędzi, Lumina Learning pokazuje, jak pracować ze wszystkimi swoimi aspektami osobowości. Obejmij paradoks!
4.
Trzy persony mierzone jednocześnie – Naturalna, Codzienna i Przesadzona. Zrozum dynamikę swojej osobowości bez konieczności przeprowadzania czasochłonnych, dodatkowych ocen.

Dlaczego klienci wybierają podejście Luminy Learning:

Działa - przejrzyste, kolorowe i łatwe do zrozumienia modele, które są spersonalizowane i w pełni konfigurowalne.

Jest empiryczna - osobiste doświadczenie i praktyczny język tworzą zbiór idei, które ludzie pamiętają i mogą stosować przez lata.

Jest interaktywna - a nasza aplikacja Lumina Splash tworzy zapadającą w pamięć wizualizację tego, kim jesteś. Możesz mieć ją zawsze przy sobie w telefonie i dzielić się z innymi.

Jest holistyczna - od selekcji, przez onboarding i rozwój, po doradztwo zawodowe - mamy specjalnie przygotowane rozwiązania dla każdego.

Jest trafna - naukowo potwierdzone oceny oszczędzają czas i przyspieszają uczenie się jednostek i zespołów.

Przyjmuje filozofię XXI wieku - szacunek dla
inkluzji i różnorodności, brak zgody na stronniczość i uprzedzenia.

Pracujemy dla najbardziej wymagających klientów

Adidas

Lumina Learning współpracowała z dyrektorem finansowym Adidasa w celu zwiększenia satysfakcji pracowników. Wykorzystując Luminę Spark i Luminę Leader 360, Adidas poprawił komunikację wewnętrzną. Doprowadziło to do radykalnej poprawy Employee Engagement Index.

Tesco

Tesco współpracowało z Luminą Learning w celu wdrożenia nowej strategii skoncentrowanej na potrzeby klienta. Aby poprawić skuteczność zespołu, opracowano program Lumina Team. Podkreślił on kluczowe kompetencje i utorował drogę dla lepszych procesów komunikacyjnych. Nowa strategia Tesco została pomyślnie wdrożona, a wydajność zespołu uległa znacznej poprawie.

Havas Group

Havas Group z powodzeniem wykorzystuje Luminę Spark, Luminę Emotion i Luminę Leader 360 w wielu globalnych programach rozwoju talentów. Są to m.in. projekty rozwojowe dla przyszłych liderów, projekty pomagające kobietom na wyższych stanowiskach przejść do kolejnego etapu kariery oraz projekty poprawiające komunikację między kierownictwem wyższego szczebla. Prezes Havas Group osobiście doświadczył Luminy Spark.

Piąty co do wielkości pracodawca na świecie, zatrudniający 1,7 mln pracowników, brytyjska Narodowa Służba Zdrowia (NHS) przyjmuje 1 mln pacjentów co 36 godzin. W takim środowisku zrozumienie jak reagujemy pod presją, jest bardzo ważne. Lumina Spark została wykorzystana w wielu grupach NHS do mediacji w konfliktach, rozwoju zarządu, rekrutacji i onboardingu, poprzez zwiększenie samoświadomości i świadomości innych.

Meet all products from the Lumina Learning family

Korzyści

Oceny Luminy Learning pomogą tobie i twojej organizacji:

Rozwinąć szeregi liderów transformacyjnych

Lepiej zarządzać ludżmi i budować skuteczne zespoły

Zbudować potencjał twojego zespołu sprzedaży i sprzedawać strategicznie

Radykalnie zwiększyć wydajność i efektywność osobistą na wszystkich poziomach

Przyciągnąć i zatrzymać talenty o wysokim potencjale

Wykorzystać swój pełny potencjał

Podsumowując, powodujemy trwałą poprawę wyników poprzez praktyczny rozwój ludzi na wszystkich poziomach!

Case Studies - 28/04/2023
Światowy Program Żywnościowy (WFP), Kenia
Lumina Spark Lumina Leader

Tło Światowy Program Żywnościowy (oddział ONZ zajmujący się pomocą żywnościową) zatrudnia około 13 500 pracowników na całym świecie. Założony w 1961 roku i mający siedzibę w Rzymie, jest największą na świecie organizacją humanitarną zajmującą się bezpieczeństwem żywnościowym i walką z głodem. Jest też organizacją całkowicie oddaną prawom człowieka i promowaniu zróżnicowanego i inkluzywnego miejsca pracy.

Case Studies - 28/04/2023
Jak Lumina Learning pomogła największej grupie cukrowniczej w Afryce?
Lumina Spark Coach Lumina Leader Lumina Team

Illovo: 6 krajów. 30,000 pracowników Po rozpoczęciu nowego programu rozwoju liderów i pracowników, Illovo Sugar (największa afrykańska grupa cukrownicza) zwróciła się o wsparcie do Luminy Learning. Illovo jest spółką zależną Associated British Foods, międzynarodowego giganta żywności i handlu detalicznego, który osiąga przychody 15,8 mld funtów, zatrudnia 138 000 pracowników i prowadzi działalność w 52 krajach

Skip to content