Our Solutions

Whatever your challenge, you can use our products for a whole range of practical solutions. Our innovative methodology is designed to support interventions ranging from short presentations, training courses, inspiring coaching sessions, team building, onboarding, selection, sales development, authentic leadership, organisational development, and many more.

Dlaczego Lumina Learning?

Clients choose our award-winning assessments because they are versatile, validated and accurate. In busy organisations, clients appreciate how we make serious knowledge easy, fun and instantly applicable - promoting learning, agility and situational awareness.

Lumina Learning reveals individual potential and inspires personal and professional growth. Clients gain a deeper self-awareness and the skills to influence with emotional intelligence and communicate with impact.

Inteligencja społeczna

Dobre samopoczucie

Recruitment

Zdolność adaptacji

As virtual teams, project groups and remote reporting increase, people need to build relationships better and faster. Our team solutions create a powerful understanding of the personalities within a team, and the culture within which a team sits, as a catalyst to enable greater team effectiveness.

Kultura wspierająca

Wartości i wizja

Strategia

Increased organisational effectiveness is delivered through our inspirational Practitioners designing our innovative products into customised solutions that deliver demonstrable benefits.

Zarządzanie talentami

Relacje interesariuszy

See our global network

Lumina Learning is a global network of skilled experts and practitioners operating in more than 40 countries all over the world.
8

Uncategorized - 28/04/2023
Światowy Program Żywnościowy (WFP), Kenia
Lumina Spark Lumina Leader

Tło Światowy Program Żywnościowy (oddział ONZ zajmujący się pomocą żywnościową) zatrudnia około 13 500 pracowników na całym świecie. Założony w 1961 roku i mający siedzibę w Rzymie, jest największą na świecie organizacją humanitarną zajmującą się bezpieczeństwem żywnościowym i walką z głodem. Jest też organizacją całkowicie oddaną prawom człowieka i promowaniu zróżnicowanego i inkluzywnego miejsca pracy.

Uncategorized - 28/04/2023
Jak Lumina Learning pomogła największej grupie cukrowniczej w Afryce?
Lumina Spark Coach Lumina Leader Lumina Team

Illovo: 6 krajów. 30,000 pracowników Po rozpoczęciu nowego programu rozwoju liderów i pracowników, Illovo Sugar (największa afrykańska grupa cukrownicza) zwróciła się o wsparcie do Luminy Learning. Illovo jest spółką zależną Associated British Foods, międzynarodowego giganta żywności i handlu detalicznego, który osiąga przychody 15,8 mld funtów, zatrudnia 138 000 pracowników i prowadzi działalność w 52 krajach

Skip to content