Tło

Światowy Program Żywnościowy (oddział ONZ zajmujący się pomocą żywnościową) zatrudnia około 13 500 pracowników na całym świecie. Założony w 1961 roku i mający siedzibę w Rzymie, jest największą na świecie organizacją humanitarną zajmującą się bezpieczeństwem żywnościowym i walką z głodem. Jest też organizacją całkowicie oddaną prawom człowieka i promowaniu zróżnicowanego i inkluzywnego miejsca pracy.

„Lantern Training” przeprowadził szkolenia dla WFP Kenia, aby wyposażyć pracowników w wiedzę, umiejętności i postawy potrzebne do zbudowania kultury pracy opartej na szacunku. Lumina Spark okazała się niezbędnym narzędziem w tym przedsięwzięciu. W trakcie 13 warsztatów wygenerowano i omówiono 350 portretów osobowości Lumina Spark.

Lumina Spark okazała się kluczowa w inicjowaniu głębokich dyskusji na temat różnorodności i jest obecnie narzędziem pierwszego wyboru dla WFP Kenia.

Wyzwanie WFP’s vision is for a diverse, committed, skilled and high performing workforce, in which each member is selected on merit, subscribes to the WFP’s values, and works together in a healthy and inclusive environment to save and change lives.

Globalne badanie pracowników WFP z 2018 r. wykazało pewne obszary budzące niepokój i przyjęto nową politykę personalną i plan strategiczny, aby wprowadzić zmiany organizacyjne i doprowadzić do większego zaangażowania pracowników.

Ponadto WFP uruchomił kampanię „Szanujmy się nawzajem”. Opiera się ona na czterech filarach:

 • Świadomość
 • Inkluzywność
 • Sprawiedliwość
 • Człowieczeństwo

Zespół ds. kultury organizacji zrozumiał, że samoświadomość jest kluczem do zrozumienia wpływu zachowania pracowników na innych. Ze wszystkich dostępnych na rynku ocen osobowości (rozważano większość z nich), ostatecznie wybrano Luminę Learning, ponieważ najlepiej pasuje do credo WFP.

Lumina Spark is an ideal instruments to promote an inclusive and diverse workplace

Lantern Training przekonał ich do wyjścia poza pierwszy filar, filar świadomości. Lucy Brewster i jej zespół przedstawili przekonujące argumenty, że inkluzywność, sprawiedliwość i człowieczeństwo będą równie ważne. Przekonali ich, że wspólne doświadczenie warsztatowe zbuduje spójność zespołu, a Lumina Spark będzie idealnym narzędziem rozwoju osobistego i zawodowego

Kampania „Szanujmy się nawzajem” była nowatorska i ambitna. Wzięło w niej udział ponad 350 pracowników WFP w ciągu trzynastu dni w ośmiu biurach. Lantern Training przeprowadził warsztaty w Nairobi, Mombasie, północnych obozach dla uchodźców w Kakuma i Dadaab oraz w biurach w Lodwar, Garissa, Marsabit, Isiolo i Wajir.

 

Każdy warsztat miał na celu:

 • Doprowadzić do zmiany paradygmatu w sposobie myślenia o roli pracowników w promowaniu szczerej i pełnej szacunku kultury w WFP
 • Rozwinąć zespół, korzystając z najnowszych pomysłów na pracę opartą na szacunku i solidnego zrozumienia kodeksu postępowania WFP.
 • Pomóc uczestnikom zrozumieć, jak ich własne preferowane sposoby pracy i bycia wpływają na to, jak czują się ludzie wokół nich.
 • Umieścić odpowiedzialność i szacunek w centrum pracy zespołowej


W szkoleniu wykorzystano 350 indywidualnych Portretów Lumina Spark. Jednodniowy warsztat został tak zaprojektowany, żeby skupić się na konkretnych działaniach i zmianach w zachowaniu oraz żeby zaangażować uczestników w jak najwyższym stopniu.

Każdy z praktyków zastosował wiele technik Luminy Learning. Najważniejsze z nich to Karty do gry i coaching w parach. Pierwsza pomogła uczestnikom lepiej zrozumieć model, druga umożliwiła każdemu zagłębienie się w swoje portrety.

Korzystając z podejścia Luminy, Lantern poprosił zespół o rozważenie:
Team working through Lumina Lens to promote an inclusive and diverse workplace

 • Jak współpracujemy i jak się nawzajem traktujemy?
 • Jakie są konsekwencje naszych zachowań pod presją?
 • Jak prawdziwie docenić różnorodność w zespole?
 • Co musimy zrobić teraz, aby się zmienić?

Uczestnicy wręczyli sobie nawzajem kolorowe, kenijskie bransoletki z koralików jako prezenty uznania, podkreślając wartość każdego koloru w zespole.

Dla zespołów pracujących w trudniejszych środowiskach, często z dala od domu, zorganizowano trzydniowe warsztaty łączące Luminę z różnymi działaniami teambuildingowymi. Dłuższy czas trwania umożliwił też przeprowadzenie głębszych rozmów na temat różnorodności, komunikacji i dynamiki zespołu.

Potem pojawił się Covid, ale Lantern z łatwością dostosował się do sytuacji. Przez ostatnie dwa lata wspierał zespoły poprzez:

 • Kontynuację działań i dyskusji.
 • Warsztaty on-line podczas lockdownu
 • Warsztaty on-line dla managerów, budujące ich odporność psychiczną.
 • Coaching dla osób, które borykają się z problemami
 • Program ukierunkowany na zarządzanie konfliktem i odpornością dla biur terenowych
 • Odświeżenie programów Luminy dla biur priorytetowych w 2022 roku

I praca ta wciąż trwa …

Wyniki

Nowa krajowa dyrektor Światowego Programu Żywnościowego o Luminie Spark i Luminie Leader, powiedziała tak: „Jest to doskonałe szkolenie, ponieważ wychodzisz z praktyczną wiedzą i umiejętnościami, jak radzić sobie z ludźmi i rozumiesz też swoje zachowania”, dodając: „To było doświadczenie zmieniające życie. Wyznaczyło nowy standard dla sposobu, w jaki razem pracujemy”.

Lumina stała się psychometrycznym narzędziem z wyboru do rozwiązywania problemów pojawiających się w biurach terenowych w czasie lockdownu kraju, kiedy to niektórzy byli pozostawieni samym sobie nawet przez kilka miesięcy, co powodowało napięcia i tarcia pomiędzy poszczególnymi osobami.

Istnieją niezbite dowody na to, że Lumina miała w tym projekcie najbardziej korzystny wpływ na zespół i jednostki.

Dynamika plemienna, zmiana przywództwa i restrukturyzacja organizacyjna sprawiły, że zespół z Kakumy poprosił o pomoc i wyraźnie poprosił o Luminę.

Na razie interwencja w Kakumie ma charakter jednostkowy, ale Lumina jest mocno osadzona w biurze krajowym.

Lucy Brewster helping the WFP promote an inclusive and diverse workplace

Globalne badanie pracowników WFP mierzy długoterminowe zmiany w kulturze organizacyjnej. Przeprowadzone w 2018 i 2021 roku, dają nam dokładny pomiar wpływu. Opinie pracowników w Kenii wykazały poprawę wyników w zakresie:

 • Skuteczność kierowników liniowych – z 54% do 61%.
 • Komunikacja – z 50% do 63%
 • Praca zespołowa i przynależność – z 62% do 69%.
 • Różnorodność i inkluzywność z 61% do 64%

Odnosząc się do konkretnych pytań, poprawa obejmowała:

„W moim zespole czuję się doceniony i szanowany za to, kim jestem”.

„W moim zespole rozliczamy się nawzajem za dobrze wykonaną pracę”.

„Istnieje otwarta i szczera dwukierunkowa komunikacja między moim przełożonym a mną. ”

„W ciągu ostatnich siedmiu dni otrzymałem uznanie lub pochwałę za dobre wykonanie pracy”.

„W pracy, moje zdanie jest brane pod uwagę.”


See our global network

Lumina Learning is a global network of skilled experts and Practitioners operating in more than 40 countries all over the world.
8
4

Find your nearest expert

Lumina Learning is a global network of skilled experts and Practitioners operating in more than 40 countries all over the world.
Skip to content