Lumina Emotion

Schopnosť vybrať si reakciu na určitú situáciu je zásadná - a program Lumina Emotion túto schopnosť dáva. Lepšia emocionálna inteligencia, adaptabilita a vytrvalosť - to je len niekoľko výhod, ktoré organizácie o tomto programe uvádzajú.

Čo ponúkame

Lumina Emotion nás učí, ako efektívne ovládať svoju osobnosť, a tým sa prispôsobiť meniacim sa požiadavkám bez ohľadu na naše prirodzené kvality.
Program Lumina Emotion vytvorili psychológovia Dr. Stewart Desson a Julie Ensor (MSc.) a je založený na doktorandskom výskume Dr. Dessona.
lumina emotion uses the big 5 psychometrics 5 individuals waiting at work

Lumina Emotion využíva model osobnosti Veľkej päťky, na ktorom ukazuje, že osobnostné kvality sú základom väčšiny tradičných emocionálnych kompetencií. Tento prístup je holistický a vyvážený, rozoznáva všetky črty, ktoré môžu byť nápomocné a sú efektívne. Napríklad emocionálnu inteligenciu môže v rôznych kontextoch ovplyvňovať rovnako extroverzia aj introverzia, pričom mnoho tradičných modelov označuje extroverziu za oveľa dôležitejšiu.

Lumina Emotion odhaľuje tri emocionálne osobnosti - prirodzenú, každodennú a prehnanú - ukazuje, ako spoločensky žiadúce črty, ktoré sa často považujú za kľúčové pre emocionálnu inteligenciu, môžu pracovať proti nej, ak sa to s nimi preháňa. Náš výskum zároveň poskytuje dôkazy, že nedocenené črty, ktoré tradičné EQ modely nedávajú do súvisu s emocionálnou inteligenciou, sú v skutočnosti zdrojom emocionálnej sily. Inovatívny prístup Lumina Emotion je kompatibilný s Lumina Spark a je možné ich aplikovať spolu alebo osobitne.

Odhaľte a zmeňte svoje emocionálne zázemie

Zvažujte svoje konanie

Ovládajte svoje reakcie

Zlepšite spoluprácuv

Odstráňte konflikt

Vytvorte emocionálne inteligentnú organizáciu

Výhody

Priemyselní lídri v súčasnosti považujú emocionálnu inteligenciu za jednu z 10 najdôležitejších kompetencií pre úspech. Lumina Emotion sa zameriava na pochopenie, prispôsobenie a zvládanie každodenných emócií za účelom navodenia efektívneho myslenia a zmysluplného správania.
1.
Všímať si a pochopiť svoje emócie
2.
Prispôsobiť svoje správania a reagovať adekvátne
3.
Pochopiť hodnotu rôznych emocionálnych reakcií
4.
Nasmerovať svoje správanie na ciele a hodnoty

Kľúčové charakteristiky

Pochopte svoje emocionálne kvality

Rozoznajte emocionálne kvality iných

Ovládajte svoje emócie, reagujte primerane

Kompatibilné s Lumina Spark

Najviac oceňujem, že som sa naučil viac využívať svoje emócie a lepšie pochopiť ľudí, ktorí sa nechávajú svojimi emóciami viesť.

Havas Group

Nástroje Lumina Learning