Lumina Spark

Lumina Spark odhalí celú vašu osobnosť v jedinečnom portréte, ktorý vám ukáže, kto skutočne ste. Spoznajte samého seba do hĺbky, odhaľte skrytý potenciál a naučte sa lepšie pracovať pod tlakom. Objavte praktické riešenia pre lepšiu komunikáciu, tímovú prácu a vedenie. Objavte svoju vnútornú "iskru" (= spark). Zvýšte svoj potenciál.

Čo ponúkame

Lumina Spark poskytuje presný, personalizovaný popis silných a rozvojových oblastí. Či už ste výkonným riaditeľom alebo novým zamestnancom, poskytne vám vzácny pohľad do seba samého a praktické benefity.

Tento vyhľadávaný nástroj vytvoril Dr. Stewart Desson a je založený na jeho revolučnom doktorandskom výskume v oblasti biznis psychológie a psychometriky, ocenenom Univerzitou vo Westminsteri. Metódy Lumina Spark na rozdiel od mnohých iných populárnych psychometrík nepracujú s predsudkami.

Lumina Spark pracuje s paradoxom - v jednej osobe sa môžu stretnúť osobnostné črty, ktoré sa na prvý pohľad vylučujú. V živote či v práci nie je nič iba čierne alebo biele, a ľudská osobnosť už vôbec. Môžeme byť introverti a zároveň extroverti, v závislosti od situácie.

Lumina Spark inšpiruje ľudí, aby rozvíjali svoje zručnosti, ktoré sa na pracovisku vyžadujú - adaptabilita, obratnosť, otvorenosť voči rastu, spolupráca, autentickosť a schopnosť viesť seba a ostatných. V jednom nástroji sa spájajú tri perspektívy, ktoré hodnotia vašu prirodzenú, každodennú a prehnanú osobnosť, čo vám poskytne komplexný pohľad vašej osobnosti ako celku a eliminuje potrebu ďalšieho testovania.

Prirodzená osobnosť

Váš inštinktívny spôsob bytia, vaše preferencie a prirodzené sklony

Každodenná osobnosť

Vaše každodenné správanie, prispôsobovanie kvalít podľa situácie

Prehnaná osobnosť

Niekedy preháňate svoje prirodzene silné stránky, hoci si to neuvedomujete (všetkého veľa škodí)

Všetky tri osobnosti naraz - žiadne škatuľkovanie, žiadne stereotypy.

Výhody

Lumina Spark poskytuje personalizovaný portrét celej osobnosti. Hovorí priamo k ľuďom prostredníctvom ich unikátneho portrét o nich samých - nie o podobných ľuďoch. Model je jednoduchý, jasný a zrozumiteľný, no napriek tomu preniká do hĺbky osobnosti a priamo meria 72 osobnostných kvalít. Preto je Lumina Spark voľbou číslom jeden pre mnohé organizácie, ktoré sa zaoberajú výberom, tréningom a rozvojom pracovníkov.
lumina learning lumina spark participants using splash app and spark profile on mobile phones
1.
Dokonalejšie sebapoznanie
2.
Lepšia spolupráca a dosiahovanie lepších výsledkov
3.
Pevnejšie pracovné vzťahy a vyššia produktivita
4.
Lepšie zvládanie stresu

Kľúčové charakteristiky

Šité na mieru práve pre vás!

3 osoby v jednom produkte

Interaktívna aplikácia Lumina Splash

Nezabudnuteľné a funguje to!

lazarus and maverick logo
Vďaka programu Lumina Spark dosahujeme vynikajúce výsledky. Poskytujeme poradenstvo pre klientov v multikultúrnom kontexte. Spark dostane každého. Je to vysoko inteligentný nástroj pre nahliadnutie do svojho vnútra a inováciu.

Alex Lazarus

Lazarus & Maverick Limited

Nástroje Lumina Learning