Lumina Sales

Lumina Sales vám na vedeckom základe pomôže pri rozvoji vašich pracovníkov a zvýšení zisku. Keď pochopíte, ako vaše kvality ovplyvňujú proces predaja a zmierňujú vplyv vášho preťaženia, môžete zvýšiť predaj. Ak sa budete zároveň sústrediť aj na návratnosť vzťahu, maximalizujete návratnosť investícií.
lumina learning lumina sales team at work

Čo ponúkame

Či už ste manažérom priameho predaja alebo obchodným riaditeľom, technickým špecialistom alebo predajcom-konzultantom, vediete veľký alebo malý tím predajcov, Lumina Sales je riešením práve pre vás.

Portrét Lumina Sales meria, ako osobné kvality človeka ovplyvňujú jeho prácu, a to na každej úrovni predaja. Dáva odpoveď na otázku, "Kde v procese predaja sa nachádzam ja a kde sa v procese kúpy nachádza môj klient?"
Lumina learning lumina sales gives professionals negotiation skills

Lumina Sales poskytuje pracovníkom zručnosti, aby počas rokovaní vedeli reagovať prirodzene, vniesť do procesu predaja vzťahový moment a zlepšiť výsledky predaja. Ukáže im, ako sa v procese predaja môžu stať významným článkom.

lumina learning lumina sales professionals to continually evaluate and improve while they perform

Lumina Sales pomáha pracovníkom v oblasti predaja neustále vyhodnocovať a zlepšovať svoj výkon. Ukáže im, ako zmeniť svoj prístup a zároveň byť rešpektovaným partnerom pre klienta s ohľadom na jeho priority. Vedúci predaja teraz majú spoločný jazyk, ktorým môžu školiť a rozvíjať svoje tímy.

Majte na zreteli potreby klienta a vynechajte z procesu predaja svoje ego

Uvedomte si, ako vaša osobnosť ovplyvňuje výsledok predaja

Vybudujte si vzťahy, ktoré zostanú pevné aj po podpísaní zmluvy

Poskytnite vedúcim predaja rámec, ktorý potrebujú pre inšpiráciu a lepší výkon

Výhody

Lumina Sales prináša profesionálne sebapoznanie. Aké sú moje preferencie? Aké sú moje silné a slabé stránky? Čo občas preháňam a čo zanedbávam? Ukáže im, že pri predaji je najlepší deň ten, ktorý je ešte len pred nimi.
lumina learning sales salesman on phone at work development
1.
Uvedomte si, ako vaša osobnosť ovplyvňuje výsledok predaja
2.
Pochopte, ako splniť obchodné ciele, výzvy a potreby svojho klienta
3.
Vytvorte pre vedúcich predaja spoločný jazyk, aby sa mohli stať aktívnymi tímovými koučmi
4.
Na obchodných rokovaniach sa správajte prirodzene, sebavedome a spolupracujte

Kľúčové charakteristiky

Budovanie vzťahov

Vytváranie porozumenie

Zefektívnenie rokovaní

Zvýšenie predaja

gavin presman logo
Lumina Sales je úžasný nástroj na lepšie pochopenie silných a slabých stránok v rámci tímu v oblasti predaja. Pomáha predajcom nadväzovať vzťahy so zákazníkmi oveľa efektívnejšie - a uzatvárať viac obchodov.

Gavin Presman

Autor bestsellerov "Negotiation - How to craft agreements that give everyone more" a "How to sell with complete confidence"

Nástroje Lumina Learning