Pre tímy

Rozpoznávanie tímových výziev

Prichádzame do práce s najlepším úmyslom. No spolupráca s inými ľuďmi prináša termíny a tlak, čo pre nás môže byť obrovskou výzvou. Kombinácia moderných trendov pracovného prostredia pre virtuálne tímy, spolupráca na diaľku a menej častých osobných kontaktov, zvyšuje hodnotu tímových riešení Lumina Learning.

Princípy tímových riešení

Riešenia Lumina Learning vizuálne znázornia osobnosti jednotlivých členov tímu, ich kompetencie a vzájomný vplyv. Budovaním vzťahov a schopnosťou "prečítať" človeka, umožňujeme lepšie porozumenie a spoluprácu. Vďaka lepšej tímovej súdržnosti sa konflikt stáva príležitosťou na kreatívny a konštruktívny dialóg, čo vedie k zvýšenej zodpovednosti a podpore, oceňovaniu vzájomných rozdielov a spoločnému formovaniu úspechu.

Nástroje Lumina Learning

Pozrieť globálnu sieť

Lumina Learning je globálna sieť skúsených expertov a certifikovaných konzultantov vo viac ako 40 krajinách sveta.