Run From
All countries/territories
All countries/territories Australia Belgium Brazil Canada China Czech Republic Denmark Estonia France Germany Ghana Greece Hong Kong Hungary India Indonesia Ireland Israel Japan Kenya tvia thuania xembourg Malaysia Mexico Netherlands New Zealand Nigeria Poland Portugal Singapore Slovakia Slovenia South Africa Sweden Taiwan Tanzania Uganda United Arab Emirates United Kingdom United States Vietnam
All languages
All languages Dansk Deutsch English Español Français Magyar Nederlands Polski Slovenčina Tiếng עברית 中文 日本語 简体中文
Filter by product
All
Lumina Spark
Lumina Emotion
Lumina Select
Lumina Leader
Lumina Team
Lumina Sales
Other
Virtual Events
Marketing Events
Name Sites Dates Dates and Title
February
26 Feb - 26 Feb
Nádvorná 2, 960 01 Zvolen,

Cesta k vyrovnanosti

Spoznajte samého seba do hĺbky, odhaľte skrytý potenciál a naučte sa lepšie pracovať pod tlakom. Objavte praktické riešenia pre lepšiu komunikáciu, tímovú prácu a vedenie.

 

Interaktívny online  tréning  je spojený s prezentáciou Lumina Learning nástrojov, pre lepšie pochopenie ďalších možností osobnostného rozvoja.

 

Počas tréningu sa inšpirujete ako rozvíjať svoje zručnosti, ktoré sa na pracovisku vyžadujú – adaptabilita, flexibilita, spolupráca, autentickosť a schopnosť viesť seba a ostatných.

 

Budeme sa zaoberať tromi úrovňami, ktoré hodnotia vašu prirodzenú, každodennú a prehnanú osobnosť, čo vám poskytne komplexný prehľad vašej osobnosti ako celku.

 

Zameriame sa hlavne na to, ako sa prejavujete každodenne a ako keď niektorú svoju kvalitu preháňate v neštandardných situáciách.

 

Tri úrovne vašich osobnostných kvalít, žiadne škatuľkovanie, žiadne stereotypy

 

Prirodzená osobnosť

Váš prirodzený spôsob bytia,

vaše preferencie a prirodzené sklony

 

Každodenná osobnosť

Vaše každodenné správanie,

prispôsobovanie kvalít podľa situácie

 

Prehnaná osobnosť

Niekedy preháňate svoje prirodzene silné stránky,

hoci si to neuvedomujete

(všetkého veľa škodí)

 

Obsah kurzu

Na tréningu sa dozviete viac o svojej osobnosti. Vytvorením vášho profilu pomocou aplikácie Lumina Splash spoznáte svoje silné stránky a svoj potenciál.

V ďalšom cvičení vám odhalíme ako reagujete v neštandardných situáciách alebo keď niečo preháňate.

Online tréning je vedený interaktívnou formou, s praktickými príkladmi a cvičeniami na pochopenie jednotlivých aspektov a kvalít osobnosti a na pochopenie jednotlivých tém sebapoznania a seba rozvoja.

 

Čo získate rozvojom vašich osobnostných kvalít pomocou Lumina Learning nástrojov:

 • Dokonalejšie sebapoznanie
 • Lepšiu spolupráca a dosahovanie lepších výsledkov
 • Pevnejšie pracovné vzťahy a vyššiu produktivitu
 • Lepšie zvládanie stresu

 

Cieľová skupina

Záleží  vám na tom aby ste napredovali vo svojej kariére čo najefektívnejšie?

Máte záujem dozvedieť sa viac o svojich osobnostných kvalitách?

Chcete vylepšiť svoje vystupovanie v interakcii s ostatnými?

Potom je tento online tréning určený práve pre Vás.

 

V cene je zahrnutý pracovný zošit a aplikácia Lumina Splash

Cena: 12€

5 Feb - 5 Feb
Vavrinecká 2, Limbach 900 91, Slovensko

Ako sa stať dobrým lídrom – Lumina Leader

 Otvára sa podľa záujmu

(Dátum je orientačný)

 

Postúpili ste v zamestnaní na manažérsku pozíciu? Vaši kolegovia teraz pracujú pod vašim vedením? Na workshope spoznáte vaše lídrovské kvality a váš potenciál. Ukážeme vám cestu ako sa stať dobrým lídrom.

 

Každý účastník kurzu obdrží portrét Lumina Leader v hodnote 100 EUR. Tento 57 stranový profil lídra je veľkou pridanou hodnotou nášho kurzu.Lumina Leader vám umožní pochopiť do hĺbky váš prirodzený štýl vedenia. Ukáže vám, ako svoj tím viesť sebaisto a autenticky a naučí vás, ako prispôsobiť svoj štýl vedenia potrebám zamestnancov a organizácie.

 

Obsah kurzu

Lumina Leader vám poskytne informácie, ku ktorým sa len tak ľahko nedostanete. Umožní vám nahliadnuť do vášho jedinečného štýlu vedenia. Odhalí vám, čo vás brzdí, aké sú vaše slabiny a ukáže vám cestu, ako sa im vyhýbať. Tento program zlepšuje sebapoznanie, schopnosť rozhodovať sa, sebadôveru pri vedení svojich zamestnancov v časoch narastajúcej konkurencie a neistoty.

Na kurze:

 • pochopíte, ako vaša osobnosť ovplyvňuje váš štýl vedenia
 • naučíte sa dôverovať svojmu vlastnému autentickému štýlu vedenia
 • naučte sa, ako maximalizovať svoje silné stránky pri vedení a ako odstrániť nedostatky

Vďaka programu Lumina Leader si účastníci začnú lepšie uvedomovať svoj jedinečný štýl vedenia a získajú návod, ako viesť ľudí prirodzene a autenticky. Je zameraný na štyri oblasti vedenia: Vedenie s nasadením, Vedenie k splneniu cieľov, Vedenie zapojením ľudí, Vedenie s víziou.

 

Spätná väzba od ľudí na podobných pozíciách s Lumina Leader 360 dáva lídrom príležitosť, aby sa na seba pozreli očami druhých a videli skutočné dôsledky svojho štýlu vedenia.

 

Staňte sa lídrom, ktorý je prínosom pre svoju organizáciu

Workshop je určený pre všetkých, ktorí:

 • vedia, že bez manažérskeho základu len ťažko povedú tím k úspechu
 • sa len nedávno dostali do vedúcej pozície a potrebujú v sebe objaviť a posilniť líderské schopnosti
 • majú záujem o svoj rozvoj
 • chcú objaviť svoj potenciál a naplno ho využiť
 • radi by lepšie fungovali v komunikácii a interakcii s ostatnými
 • chcú vedieť ako motivovať svojich kolegov a svoj tím
 • chcú zvládať náročné situácie v sociálnej interakcii a komunikácii
 • chcú spoznať základné štýly vedenia ľudí a vedieť ich situačne používať
 • CHCÚ BYŤ SKVELÍ LÍDRI

Poznámka k cene

V cene je zahrnutý váš 57 stranový profil lídra, Lumina Leader, v hodnote 100 EUR

Cena: 240€ s DPH

January
25 Jan - 20 Feb
Praha

Lumina Spark Certifikácia Praha

Staňte sa konzultantom na našu psychometriu novej generácie

 

Pripojte sa aj vy ku globálnej sieti skúsených expertov a certifikovaných konzultantov, ktorí pôsobia už vo viac ako v 40 krajinách sveta.

Absolvujte certifikačný program pre nástroj Lumina Spark, staňte sa certifikovaným konzultantom Lumina Learning.

 

Osobnostný portrét Lumina Spark inšpiruje ľudí, aby rozvíjali svoje zručnosti – adaptabilitu, obratnosť, otvorenosť voči rozvoju, spoluprácu, autentickosť a schopnosť viesť seba aj ostatných. V jednom nástroji sa spájajú tri pohľady, ktoré popisujú vašu prirodzenú, každodennú a prehnanú osobnosť, čo prináša komplexnosť a porozumenie dynamiky nášho správania.

 

Obsah kurzu

Čo sa naučíte počas certifikácie

 • Prepájať psychometrické meranie Lumina Spark s rozvojovými témami a riešeniami
 • Porozumieť a interpretovať Portréty Lumina Spark
 • Viesť koučovacie rozhovory pri individuálnom rozvoji
 •  Facilitovať a viesť tímový rozvoj s využitím Lumina Spark nástroja
 • Využívať pri rozvojovom procese Lumina Spark digitálne nástroje Spark Coach, Cesta vedomej zmeny, GROWS, Splash
 • Pracovať v prostredí Lumina Learning portál – online účet konzultanta
 • Využívať a narábať so zdrojmi Lumina Learning – karty, plachty, workbooky, prezentácie, videá…

Certifikácia sa skladá z nasledovných teoretických a praktických častí :

 • Model Lumina Learning a Lumina Spark
 • Portrét Lumina Spark
 • Vedenie individuálneho rozvoja metodikou Lumina Spark
 • Vedenia tímového rozvoja a tímového koučingu metodikou Lumina Spark
 • Podporné digitálne nástroje Splash, Spark Coach, Cesta vedomej zmeny
 • Technické zvládnutie systému generovania portrétov, tvorby rôznych projektov pre klientov
 • Certifikačná skúška


Čo všetko vám certifikácia prinesie

 • Váš vlastný osobnostný portrét Lumina Spark + Pracovný zošit
 • Licenciu na používanie Lumina Spark rozvojových programov
 • Online účet konzultanta – umožňuje vytvárať, upravovať a sťahovať potrebné materiály a spravovať vašu klientskú databázu
 • Prístup k mesačným webinárom, kde budete súčasťou globálnej komunity certifikovaných konzultantov, ktorí zdieľajú svoje nápady, návody, skúsenosti a užitočné informácie
 • Lumina Spark karty a veľká názorná farebná plachta na zem, ktoré sa využívajú pri práci s klientami
 • Materiály pre vás a vašich klientov
 • V kombinácii s vedomosťami o individuálnych potrebách vašich klientov prináša Lumina Spark inšpiratívne dizajny a návrhy realizované s kompetentnosťou, profesionalitou a nadšením

Cieľová skupina

Pre koho je certifikácia určená:

 • Trénerov, koučov, poradcov v oblasti vzdelávania a rozvoja
 • HR manažérov a špecialistov v oblasti organizačného, tímového a individuálneho rozvoja
 • Biznis psychológov
 • Konzultantov, ktorí by radi využívali pri rozvoji klientov inovatívne nástroje a programy spoločnosti Lumina Learning

Certifikát

Absolventi certifikácie obdržia certifikát, ktorý ich oprávňuje k doručovaniu programov s využívaním nástroja Lumina Spark

Poznámka 

Kurz je kombináciou face to face a online stretnutí. Uvedený dátum je len začiatok certifikačného procesu.

December
4 Dec - 19 Feb
Vavrinecká 2, Limbach 900 91, Slovensko

Lumina Spark Certifikácia

Staňte sa konzultantom na našu psychometriu novej generácie

 

Pripojte sa aj vy ku globálnej sieti skúsených expertov a certifikovaných konzultantov, ktorí pôsobia už vo viac ako v 40 krajinách sveta.

Absolvujte certifikačný program pre nástroj Lumina Spark, staňte sa certifikovaným konzultantom Lumina Learning.

 

Osobnostný portrét Lumina Spark inšpiruje ľudí, aby rozvíjali svoje zručnosti – adaptabilitu, obratnosť, otvorenosť voči rozvoju, spoluprácu, autentickosť a schopnosť viesť seba aj ostatných. V jednom nástroji sa spájajú tri pohľady, ktoré popisujú vašu prirodzenú, každodennú a prehnanú osobnosť, čo prináša komplexnosť a porozumenie dynamiky nášho správania.

 

Obsah kurzu

Čo sa naučíte počas certifikácie

 • Prepájať psychometrické meranie Lumina Spark s rozvojovými témami a riešeniami
 • Porozumieť a interpretovať Portréty Lumina Spark
 • Viesť koučovacie rozhovory pri individuálnom rozvoji
 •  Facilitovať a viesť tímový rozvoj s využitím Lumina Spark nástroja
 • Využívať pri rozvojovom procese Lumina Spark digitálne nástroje Spark Coach, Cesta vedomej zmeny, GROWS, Splash
 • Pracovať v prostredí Lumina Learning portál – online účet konzultanta
 • Využívať a narábať so zdrojmi Lumina Learning – karty, plachty, workbooky, prezentácie, videá…

Certifikácia sa skladá z nasledovných teoretických a praktických častí :

 • Model Lumina Learning a Lumina Spark
 • Portrét Lumina Spark
 • Vedenie individuálneho rozvoja metodikou Lumina Spark
 • Vedenia tímového rozvoja a tímového koučingu metodikou Lumina Spark
 • Podporné digitálne nástroje Splash, Spark Coach, Cesta vedomej zmeny
 • Technické zvládnutie systému generovania portrétov, tvorby rôznych projektov pre klientov
 • Certifikačná skúška

Plán certifikácie Lumina Spark 2023/2024


Čo všetko vám certifikácia prinesie

 • Váš vlastný osobnostný portrét Lumina Spark + Pracovný zošit
 • Licenciu na používanie Lumina Spark rozvojových programov
 • Online účet konzultanta – umožňuje vytvárať, upravovať a sťahovať potrebné materiály a spravovať vašu klientskú databázu
 • Prístup k mesačným webinárom, kde budete súčasťou globálnej komunity certifikovaných konzultantov, ktorí zdieľajú svoje nápady, návody, skúsenosti a užitočné informácie
 • Lumina Spark karty a veľká názorná farebná plachta na zem, ktoré sa využívajú pri práci s klientami
 • Materiály pre vás a vašich klientov
 • V kombinácii s vedomosťami o individuálnych potrebách vašich klientov prináša Lumina Spark inšpiratívne dizajny a návrhy realizované s kompetentnosťou, profesionalitou a nadšením

Cieľová skupina

Pre koho je certifikácia určená:

 • Trénerov, koučov, poradcov v oblasti vzdelávania a rozvoja
 • HR manažérov a špecialistov v oblasti organizačného, tímového a individuálneho rozvoja
 • Biznis psychológov
 • Konzultantov ktorí by radi zdieľali výhody využívali pri rozvoji klientov inovatívne nástroje a programy spoločnosti Lumina Learning

Certifikát

Absolventi certifikácie obdržia certifikát, ktorý ich oprávňuje k doručovaniu programov s využívaním nástroja Lumina Spark

Poznámka 

Kurz je kombináciou face to face a online stretnutí. Uvedený dátum je len začiatok certifikačného procesu.

Cena: 2 400€ (2 000€ bez DPH)

November
30 Nov - 30 Nov
Just Home, Šrobárova 13, Praha 3

Lumina Spark Zážitkový workshop

Kristýna Pechová & Marcela Ružková

Psychometria budúcnosti, ktorá vám otvorí dvere do firiem a odlíši vás od konkurencie!

Cieľom nášho Zážitkového workshopu je bližšie spoznať Luminu Learning

a vyskúšať si osobne prácu s psychometrickým nástrojom Lumina Spark – jeho

využitie pri individuálnom a tímovom rozvoji.

Účastníci získajú BEZPLATNE svoj osobný Portét Lumina Spark,

v ktorom sa dozvedia o dynamike správania svojej osobnosti a odhalia svoj skrytý potenciál.

Počas workshopu si predstavíme:

 • Nástroje Lumina Learning
 • Inovatívnosť a výnimočnosť psychometrického nástroja Lumina Spark
 • Zážitkové cvičenia z workshopu – Prácu s mobilnou aplikáciou Lumina Splash, Krokové a kartové cvičenie

 

Pre koho je workshop určený:

 • koučov
 • trénerov
 • HR a L&D profesionálov
 • nadšencov do osobnostného rozvoja

 

Tento workshop bude prebiehať tak, aby ste mohli na vlastnej koži zažiť prácu v skupine s nástrojom Lumina Spark.

 

Stretnutie je osobné a budeme sa snažiť sprostredkovať zážitok a vlastnú skúsenosť, ktorá povie „VIAC“ než tisíc slov.

 

 

 

 

16 Nov - 21 Dec
Virtual Event

Lumina Spark certificering

Bliv ekspert i den nyeste generation af psykometri og stå stærkere.

Lumina Spark Certificeringen giver dig et intuitivt udviklingsværktøj, der favner det hele menneske. Det er dybt, nuanceret og alsidigt i brug og det taler ind i moderne styrkebaseret og fordomsfri udvikling. Du bliver klar til at levere dine egne moderne Lumina Learning-løsninger.

Vores prisvindende, ICF-akkrediterede uddannelse af højeste standard, indeholder en blanding af korte videoer, interaktive øvelser, synkrone og asynkrone drøftelser, quizzer og selv-refleksion. Du vil få mulighed for at øve dig i at integrere din læring og udøve online facilitering, så du til sidst i uddannelsen er flyveklar til at levere dynamisk og alsidig Lumina Spark udvikling til dine kunder. Som en del af din uddannelse vil du også modtage følgende:

– Dit personlige Lumina Spark-portræt, et digital Spark Coach modul og en portrætgennemgang

– Tre obligatoriske prøve-portrætter, så du lærer at give portrætfeedback på Lumina Spark måden med de digitale redskaber, der hører til læring uden grænser.

– Arbejdsbog til at understøtte din læring og registrere din selvrefleksion

– Digital brugervejledning om workshop materialer, teori, forskning, model, bedste praksis fra Lumina Spark Practitioners og inspiration fra det altid opdaterede ressource bibliotek.

Forløbet for at blive certificeret og få dit Lumina Spark bevis, løber over en periode på 5-6 uger, hvor første del er en online forberedelse, og herefter 4 workshops fordelt over 4 forskellige dage. Hele forløbet, for at bliver certificeret Lumina Spark practitioner, tager omkring 28 timer i alt, som både dækker over udvikling af kernekompetencer og aktion læring.

– Uddannelsen åbner online: 16. november kl. 12.00.

– 1. workshop: 23. november kl. 12.00 – 15.30.

– 2. workshop: 30. november kl. 12.00 – 15.30.

– 3. workshop: 7. december kl. 12.00 – 15.30.

– 4. workshop: 14. december kl. 12.00 – 15.30.

Alle 4 workshops foregår online hvis ikke andet aftales. Når du er færdig med den sidste workshop, har vi en uddannelsesevaluering og herefter får du dit Lumina Spark Certifikat.

Ønsker du mere information, så ring på +45 30 32 10 33 eller skriv til gittewahlstrom@luminalearning.com

9 Nov - 9 Nov
Bezplatný online webinár
September
14 Sep - 19 Oct
Virtual Event

Lumina Spark Certificering

Bliv ekspert i den nyeste generation af psykometri og stå stærkere.

Lumina Spark Certificeringen giver dig et intuitivt udviklingsværktøj, der favner det hele menneske. Det er dybt, nuanceret og alsidigt i brug og det taler ind i moderne styrkebaseret og fordomsfri udvikling. Du bliver klar til at levere dine egne moderne Lumina Learning-løsninger.

Vores prisvindende, ICF-akkrediterede uddannelse af højeste standard, indeholder en blanding af korte videoer, interaktive øvelser, synkrone og asynkrone drøftelser, quizzer og selv-refleksion. Du vil få mulighed for at øve dig i at integrere din læring og udøve online facilitering, så du til sidst i uddannelsen er flyveklar til at levere dynamisk og alsidig Lumina Spark udvikling til dine kunder. Som en del af din uddannelse vil du også modtage følgende:

– Dit personlige Lumina Spark-portræt, et digital Spark Coach modul og en 60 minutters portrætgennemgang

– Tre obligatoriske prøve-portrætter, så du lærer at give portrætfeedback på Lumina Spark måden med de digitale redskaber, der hører til læring uden grænser.

– Arbejdsbog (digital) til at understøtte din læring og registrere din selvrefleksion

– Digital brugervejledning om workshop materialer, teori, forskning, model, bedste praksis fra Lumina Spark Practitioners og inspiration fra det altid opdaterede ressource bibliotek.

Forløbet for at blive certificeret og få dit Lumina Spark bevis, løber over en periode på 5-6 uger, hvor første del er en online forberedelse, og herefter 4 workshops fordelt over 4 forskellige dage. Hele forløbet, for at bliver certificeret Lumina Spark practitioner, tager omkring 28 timer i alt, som både dækker over udvikling af kernekompetencer og aktion læring.

– Uddannelsen åbner online 14. september kl. 12.00.

– 1. workshop: 21. september kl. 12.00 – 15.30.

– 2. workshop: 28. september kl. 12.00 – 15.30.

– 3. workshop: 5. oktober kl. 12.00 – 15.30.

– 4. workshop: 12. oktober kl. 12.00 – 15.30.

Alle 4 workshops foregår online, hvis ikke andet aftales. Når du er færdig med den sidste workshop, har vi en evaluering og herefter får du dit Lumina Spark Certifikat.

Ønsker du mere information, så ring på +45 30 32 10 33 eller skriv til gittewahlstrom@luminalearning.com.

 

August
23 Aug - 23 Aug
e-learning

Ako reagujeme v neštandardných situáciách – Lumina Splash

Spoznajte samého seba do hĺbky, odhaľte skrytý potenciál a naučte sa lepšie pracovať pod tlakom. Objavte praktické riešenia pre lepšiu komunikáciu, tímovú prácu a vedenie.

Interaktívny online  tréning  je spojený s prezentáciou Lumina Learning nástrojov, pre lepšie pochopenie ďalších možností osobnostného rozvoja.

Počas tréningu sa naučíte ako rozvíjať svoje zručnosti, ktoré sa na pracovisku vyžadujú – adaptabilita, flexibilita, spolupráca, autentickosť a schopnosť viesť seba a ostatných.

Budeme sa zaoberať tromi úrovňami, ktoré hodnotia vašu prirodzenú, každodennú a prehnanú osobnosť, čo vám poskytne komplexný prehľad vašej osobnosti ako celku.

Zameriame sa hlavne na to, ako sa prejavujete každodenne a ako keď niektorú svoju kvalitu preháňate v neštandardných situáciách.

Tri úrovne vašich osobnostných kvalít, žiadne škatuľkovanie, žiadne stereotypy

Obsah kurzu

Na tréningu sa dozviete viac o svojej osobnosti. Vytvorením vášho profilu pomocou aplikácie Lumina Splash spoznáte svoje silné stránky a svoj potenciál.

V ďalšom cvičení vám odhalíme ako reagujete v neštandardných situáciách, alebo keď niečo preháňate.

Online tréning je vedený interaktívnou formou, s praktickými príkladmi a cvičeniami na pochopenie jednotlivých aspektov a kvalít osobnosti a na pochopenie jednotlivých tém sebapoznania a seba rozvoja.

Čo získate rozvojom vašich osobnostných kvalít pomocou Lumina Learning nástrojov:

 • – Dokonalejšie sebapoznanie
 • – Lepšiu spolupráca a dosahovanie lepších výsledkov
 • – Pevnejšie pracovné vzťahy a vyššiu produktivitu
 • – Lepšie zvládanie stresu

Cieľová skupina

Pokiaľ Vám záleží na tom aby ste napredovali vo svojej kariére čo najefektívnejšie,

máte záujem dozvedieť sa viac o svojich osobnostných kvalitách

a chcete vylepšiť svoje vystupovanie v interakcii s ostatnými,

potom je tento online tréning určený práve pre Vás.

 

Cena: 24€

Cena bez DPH: 20€

Poznámka k cene: V cene je zahrnutý pracovný zošit a aplikácia Lumina Splash

10 Aug - 14 Sep
Online

Lumina Spark certificering

Bliv ekspert i den nyeste generation af psykometri og stå stærkere.

Lumina Spark Certificeringen giver dig et intuitivt udviklingsværktøj, der favner det hele menneske. Det er dybt, nuanceret og alsidigt i brug og det taler ind i moderne styrkebaseret og fordomsfri udvikling. Du bliver klar til at levere dine egne moderne Lumina Learning-løsninger.

Vores prisvindende, ICF-akkrediterede uddannelse af højeste standard, indeholder en blanding af korte videoer, interaktive øvelser, synkrone og asynkrone drøftelser, quizzer og selv-refleksion. Du vil få mulighed for at øve dig i at integrere din læring og udøve online facilitering, så du til sidst i uddannelsen er flyveklar til at levere dynamisk og alsidig Lumina Spark udvikling til dine kunder. Som en del af din uddannelse vil du også modtage følgende:

– Dit personlige Lumina Spark-portræt, et digital Spark Coach modul og en 60 minutters portrætgennemgang

– Tre obligatoriske prøve-portrætter, så du lærer at give portrætfeedback på Lumina Spark måden med de digitale redskaber, der hører til læring uden grænser.

– Arbejdsbog (digital) til at understøtte din læring og registrere din selvrefleksion

– Digital brugervejledning om workshop materialer, teori, forskning, model, bedste praksis fra Lumina Spark Practitioners og inspiration fra det altid opdaterede ressource bibliotek.

Forløbet for at blive certificeret og få dit Lumina Spark bevis, løber over en periode på 5-6 uger, hvor første del er en online forberedelse, og herefter 4 workshops fordelt over 4 forskellige dage. Hele forløbet, for at bliver certificeret Lumina Spark practitioner, tager omkring 28 timer i alt, som både dækker over udvikling af kernekompetencer og aktion læring.

– Uddannelsen åbner online: 10. august kl. 12.00-15.30.

– 1. workshop: 17. august kl. 12.00 – 15.30.

– 2. workshop: 24. august kl. 12.00 – 15.30.

– 3. workshop: 31. august kl. 12.00 – 15.30.

– 4. workshop: 8. september kl. 12.00 – 15.30.

Alle 4 workshops foregår online. Når du er færdig med den sidste workshop, har vi en uddannelsesevaluering og herefter får du dit Lumina Spark Certifikat.

Ønsker du mere information, så ring på +45 30 32 10 33 eller skriv til gittewahlstrom@luminalearning.com.

November
September
May
April
February
January
December
November
October
September
August
July
June
May
April
March
February
January
Lumina Emotion
30 Jan - 2 Mar
Lumina Learning - English

LEQV2008 Lumina Emotion 1600-1900hr UK Time